Brandinstruks

Her finder du forskellige beredskabsplaner og sorgplaner for Frederikssund gymnasium

Beredskabsplan (PDF)

Evakuering i en undervisningstime:

 • Lærerne skal straks tælle eleverne i klassen og roligt føre dem samlet ad nærmeste flugtvej til samlingsstedet på løbebanen ved hallen, hvor de tælles igen og meldes klar til uddannelsesleder/sekretariatsleder.
 • Døre og vinduer lukkes så vidt muligt når lokalet forlades.
 • Alle forbliver samlet på løbebanen, indtil der af ledelsen er givet tilladelse til at gå.

 Evakuering i en mellemtime eller i et frikvarter: 

 • Hver enkelt forlader bygningen ad den mest hensigtsmæssige flugtvej og går direkte til løbebanen ved hallen.
 • Døre og vinduer lukkes så vidt muligt af den sidste, der forlader lokalet
 • Alle forbliver på løbebanen, indtil der af ledelsen er givet tilladelse til at gå.

Gennemsyn af lokaler og fællesområder:

 • Så vidt muligt gennemgår pedeller og Rektor/Vicerektor alle lokaler – herunder toiletter og fællesområder – og sikrer sig at alle er kommet ud.

Procedure ved brand

 • Kontoret informerer pedellerne om alarm.
 • Kontorpersonale og uddannelsesleder medbringer beredskabskasse, computer og telefon og går straks til samlingsstedet på løbebanen ved hallen.
 • Døre og vinduer lukkes så vidt muligt når kontoret forlades.
 • På samlingsstedet får uddannelsesleder og sekretariatsleder overblik over klasser/hold og hvilke elever der evt. mangler.
 • Pedeller og Vicerektor gennemgår så vidt muligt alle lokaler – herunder toiletter og fællesområder – og sikrer sig at alle er kommet ud.
 • Rektor modtager brandvæsnet og anviser hvor det brænder og hvad der brænder.
 • Ingen forlader løbebanen, før der af ledelsen er givet tilladelse til at gå.