Brobygning 10. klasser

Brobygning for 10. klasseelever er et tilbud på Frederikssund Gymnasium for skoleelever, der ønsker at opleve FG over et forløb på 2-5 dage i løbet af uge 45, 46 og 47. Koordineringen sker via UU-Vest, som fordeler interesserede 10. klasseelever til FG. Der vil være en målrettet undervisning for de besøgende skoleelever, som giver et godt indblik i skolens faglige og sociale liv. Forhåbentlig bliver du afklaret med, om FG er noget for dig – enten som stx- eller HF-elev. Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen og har det godt i de dage, hvor du besøger os.