Brobygning 10. klasser

Brobygning 10. klasser

Brobygning for 10. klasseelever er et tilbud på Frederikssund Gymnasium for skoleelever, der ønsker at opleve FG over et forløb på 2-5 dage i løbet af typisk uge 45, 46 eller 47. Koordineringen sker via UU-Vest, som fordeler interesserede 10. klasseelever til FG. Der vil være en målrettet undervisning for de besøgende 10. klasseelever, som giver dig et godt indblik i skolens faglige og sociale liv. Forhåbentlig bliver du afklaret med, om FG er noget for dig – enten som stx-, hf-, eller htx-elev. Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen og har det godt i de dage, hvor du besøger os. Første dag møder du kl. 08:50 i kantinen, hvor du vil blive taget godt imod af en medarbejder fra FG.

Ændringer kan forekomme skemaet.