Medarbejdertrivsel

Tre gange årligt afholdes mini-mus, en samtale mellem medarbejder og nærmeste leder om opgaver og arbejdstid. En gang om året afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle medarbejdere.

Medarbejderne gennemfører mindst hvert 2. år en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og en arbejdspladsvurdering (APV). Ledelsen udarbejder i samarbejde med medarbejderne en handleplan for det videre arbejde med APV’en og MTU’en.

To gange årligt deltaer en leder ved faggruppemøder, her er fokus på fælles udviklingsområder i de enkelte fag.

Der afholdes hvert år projektdage, PR-møder og personalemøder hvor der er fokus på fælles kompetenceudvikling relateret til skolens pædagogiske udvikling.