Elevråd

Elevrådet

Elevrådet er elevernes talerør

Frederikssund Gymnasium har en gruppe unge, der er engagerede i at have en stemme og i at gøre det bedste for eleverne på gymnasiet. Det sker i Elevrådet, hvor vi er valgt af eleverne på FG til at varetage elevernes interesser.

Elevrådet er fyldt med unge mennesker, der vil noget. Alle med deres egne meninger, og de er ikke bange for at komme med den. Dette er, hvad der gør FG’s elevråd til noget specielt og velfungerende. På den måde kommer vi frem til den bedst mulige løsning på elevernes problemer, fordi alle kommer med deres synspunkt på sagen. Det handler om at gøre det, der er bedst for eleverne på Frederikssund Gymnasium,. Og derfor vil vi så godt, som vi kan, repræsentere hver enkelt elev og elevens ønsker.

Dette ser vi frem til 

Vi vil inddrage eleverne så vidt som muligt, og sørge for at alle kender til Elevrådet. At eleverne véd, at man altid kan komme med taleret på elevrådsmøderne.

Vi vil sørge for at skolens fællesskab bliver stærkere, det vil vi gøre ved at binde eleverne sammen på tværs af interesser. Der er plads til alle slags elever i elevrådet, derfor er vores funktion som talerør for resten af eleverne velfungerende.

Det er vigtigt for Elevrådet, at alle har det godt på FG, og at alle føler, at de bliver hørt. Det er også grunden til vores frie talepolitik; alle har ret til, medlem af Elevrådet eller ej, at komme og dele sin mening på møderne.

Elevrådet ser frem til et godt år i samarbejde med alle eleverne på FG!