Erasmus+

Erasmus+ er EUs uddannelsesprogram, der bl.a. financierer samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner i EU. Målet er at fremme europæisk samarbejde inden for uddannelsesverdenen. Læs her mere om Erasmus+ 

I 2015-17 har FG været med i et projekt med partnerskoler i Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og Bulgarien. Projektet hed “How I meet my City, How to Change European Cities for the Better”. Det handlede om, hvordan unge kan få indflydelse på planlægningen og udformingen af deres lokalområde. På fire såkaldte “City Camps” mødtes 30 unge fra de forskellige lande og arbejdede en uge med et projekt, der tog sit udgangspunkt i lokale forhold. Der var ikke nogen City Camp i Frederikssund i dette projekt, men det var der i det næste, hvor den første City Camp fandt sted i Frederikssund fra den 25. februar til den 3. marts 2018. Det nye projekt hedder “Plastics and Prejudice? Sense and Sustainability.” Formålet er at fokusere på bæredygtighed i en globaliseret verden. Derfor er meningen, at FG’s miljøråd skal være krumtappen i dette projekt, der løber fra november 2017 og to år frem med samarbejdskoler i Tyskland, Italien, Spanien og Finland.

Næste City Camp bliver 18.-24. november 2018 i Ceccano lidt syd for Rom, hvor fem FG-elever fra Miljørådet repræsenterer Frederikssund Gymnasium.