Erasmus+

Erasmus+ er EUs uddannelsesprogram, der bl.a. financierer samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner i EU. Målet er at fremme europæisk samarbejde inden for uddannelsesverdenen.

I 2015-17 har FG været med i et projekt med partnerskoler i Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og Bulgarien. Projektet hed “How I meet my City, How to Change European Cities for the Better”. Det handlede om, hvordan unge kan få indflydelse på planlægningen og udformingen af deres lokalområde. På fire såkaldte “City Camps” mødtes fem unge fra de forskellige lande og arbejdede en uge med et projekt, der tog sit udgangspunkt i lokale forhold. Der var ikke nogen City Camp i Frederikssund i dette projekt, men det bliver der i det næste, hvor den første City Camp bliver her i Frederikssund fra den 25. februar til den 3. marts 2018. Det nye projekt hedder “Plastics and Prejudice? Sense and Sustainability.” Formålet er at fokusere på bæredygtighed i en globaliseret verden. Derfor er meningen, at FG’s miljøråd skal være krumtappen i dette projekt, der løber fra november 2017 og to år frem med samarbejdsskoler i Tyskland, Italien, Spanien og Finland.