Fag HF-X

Obligatoriske fag og valgfag HF

 

Obligatoriske fag på HF

På det 2-årige HF er følgende fag obligatoriske:

 

Dansk A

Fagenes læreplaner

 

Engelsk B

Fagenes læreplaner

 

KS -Kultur-samfundsfagsgruppen

Fagenes læreplaner

 

NF -Naturvidenskabelig faggruppe

Fagenes læreplaner

 

Mediefag C eller Idræt C

Fagenes læreplaner

 

Matematik C

Fagenes læreplaner

 

 

HF valgfag

Valgfag på HF

1.hf:

Inden du starter i 1.HF, skal du tage stilling til om du vil have et kreativt fag eller idræt på C-niveau. Når du vælger dette, skal du være opmærksom på, at det kan have betydning for dine muligheder for valg af fagpakke senere i uddannelsen.

 

2.HF

I 2. HF skal du vælge et fag på C-niveau eller B niveau.
Du kan vælge mellem følgende fag:

Astronomi C

Fagenes læreplaner

 

Billedkunst C

Fagenes læreplaner

 

Biologi B

Fagenes læreplaner

 

Erhvervsøkonomi C

Fagenes læreplaner

 

Filosofi C

Fagenes læreplaner

 

Idræt C/B

Fagenes læreplaner

 

Kemi B

Fagenes læreplaner

 

Latin C

Fagenes læreplaner

 

Matematik B

Fagenes læreplaner

 

Mediefag C/B

Fagenes læreplaner

 

Musik C

Fagenes læreplaner

 

Naturgeografi B

Fagenes læreplaner

 

Psykologi C

Fagenes læreplaner

 

Samfundsfag B

Fagenes læreplaner