Fag STX

 
 
 

Valgfag

Her har du en lang række muligheder for at opgradere dine eksisterende fag og vælge nye valgfag, afhængigt af den studieretning du vælger.

På STX & HF findes følgende nye C-niveau valgfag: