Medier & Samfund

Mediefag B og Samfundsfag B
Denne fagpakke retter sig mod dig der er interesseret i det samfund, du lever i. Synes du, det er spændende, hvordan film og tv påvirker, former og provokerer vores opfattelse af samfundet, og vil du selv arbejde med at lave film, der har stærke budskaber, så er fagpakken Medier & Samfund måske noget for dig.

I fagpakken vil du få samfundsfaglig viden om demokrati, politik, ideologier, økonomi, som vil gøre dig i stand til bedre at forstå det samfund, du lever i. I mediefag vil du få redskaberne til at få større indsigt i film og tv-programmer ­­– hvordan de er lavet, hvad de handler om, og hvilke virkemidler de bruger. Ikke kun teoretisk, men også praktisk, idet du selv kommer til at stå foran og bag kameraet.

Hvis du vælger fagpakken Medier & Samfund vil du komme til at arbejde med spørgsmål som: Hvilken rolle spiller medier i demokratiet? Hvordan påvirker medierne vores opfattelse af samfundet? Hvordan sætter medierne dagsordenen i samfundet? Hvordan bruger politikerne medierne? Hvordan kan fiktionsfilm være politiske?

Rettet mod fremtiden
Fagpakken giver dig et solidt fagligt afsæt for en videregående uddannelse med samfunds- og mediefaglig vinkling, f.eks. uddannelsen i tv- og medietilrettelæggelse, journalisthøjskolen og læreruddannelsen i fag som dansk, engelsk og samfundsfag.

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet

Læring & Pædagogik

Samfundsfag B – Psykologi C

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet

Menneske & Sundhed

Idræt B – Psykologi C

Er du interesseret i fysisk aktivitet og sundhed? Kan du selv lide at motionere, og synes du, det er spændende at arbejde med kroppen både praktisk og teoretisk, så er fagpakken Menneske & Sundhed lige noget for dig.

I fagpakken vil du komme til at arbejde med spørgsmål som; Hvad kan vores kroppe holde til? Hvordan og hvorfor spiller sundhed så stor en rolle i vores samfund? Hvad kan forklare danskernes idrætsvaner? Hvad sikrer en effektiv træning? Udover den teoretiske viden, som du opnår gennem arbejdet med disse problemstillinger, så kommer du i høj grad også til at arbejde praktisk.

Rettet mod fremtiden

Fagpakken Menneske & Sundhed lægger op til videregående uddannelse indenfor idræt, politi, sygepleje, ernæring og sundhed, fysioterapi, ergoterapi, pædagogik eller læreruddannelsen med undervisningsfag i f.eks. idræt og samfundsfag.

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet

Samfund & Velfærd

Samfundsfag B & Matematik B – Med mulighed for Erhvervsøkonomi C

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet