Familiegrupper

Familiegrupper

Når du starter i 1.g på Frederikssund Gymnasium bliver du placeret i en familiegruppe. En familiegruppe består af ca. 15 elever og har en fast tilknyttet lærer, der mødes regelmæssigt med gruppen.

Familiegrupperne har forskellige fag sammen med de øvrige familiegrupper. Familiegruppe A kan have matematik med familiegruppe B, mens de har engelsk med familiegruppe C. På den måde møder alle nye elever på Frederikssund Gymnasium mange andre elever i en faglig og social ramme. Kendskabet til alle andre 1.års-elever, de forskellige fag og faglærere bliver derfor skabt i en tryg og tillidsfuld atmosfære.

Hver familiegruppe har gennem hele grundforløbet skemalagt familietid. Familietiden bliver brugt til mange forskellige aktiviteter, som har til formål at gøre overgangen fra grundskole til gymnasium til en god og tryg oplevelse. Alle 1.års elever både STX, HF og HTX har 8-10 moduler med familietid fra perioden august til november.

Målet med familietiden er;

  • Udvikling af en god klasserumskultur
  • Udvikling af studiekompetencer
  • Fremme elevernes trivsel
  • Udvikle gode studievaner til gymnasiet
  • Faglig afklaring og valg af studieretning (STX og HTX).

Denne tilgang til 1. års elever er helt unik for Frederikssund Gymnasium og er udviklet for at sikre det bedst mulige faglige og sociale udgangspunkt for den enkelte elevs gymnasietid.