Familiegrupper

Frederikssund-modellen

Når du starter på det almene gymnasium på Frederikssund Gymnasium bliver du placeret i det vi kalder en familieklasse. En familieklasse består af 12-15 elever og en lærer. Familierne har skemalagt “familietid” sammen med deres lærer løbende gennem grundforløbet.

Familietiden vil gå med en række aktiviteter, som har til formål at gøre overgangen fra folkeskole til gymnasium til en god og tryg oplevelse for den enkelte elev. I familietiden vil vi for eksempel arbejde med:

1. Sociale aktiviteter og klasserumskultur
2. Digital dannelse og digitale forventninger
3. Faglig afklaring og valg af studieretning
4. Screeninger og resultater af samme med fokus på den enkelte elev

Familiegrupperne har fag sammen med alle de øvrige familiegrupper gennem hele grundforløbet. Det betyder, at alle nye elever på Frederikssund Gymnasium på en eller anden måde vil møde hinanden i en faglig og social ramme. Kendskab til alle 1g-elever, de forskellige fag og faglærere bliver derfor skabt i en tryg og tillidsfuld atmosfære.

Denne tilgang til grundforløbet er noget helt særligt for Frederikssund Gymnasium. En tilgang, vi har valgt, for at sikre det bedst mulige faglige og sociale udgangspunkt for den enkeltes gymnasietid.

Efter grundforløbet oprettes de ønskede studieretninger, og alle vil derefter komme i deres rigtige klasser.