Familiegrupper

Frederikssund-modellen

Frederikssund-modellen

Når du starter på det almene gymnasium på Frederikssund Gymnasium bliver du placeret i det vi kalder en “familiegruppe”. En “familiegruppe” består af ca. 15 elever og en fast tilknyttet lærer. Familierne har skemalagt “familietid” sammen med deres lærer gennem grundforløbet.

Familietiden vil gå med en række aktiviteter, som har til formål at gøre overgangen fra folkeskole til gymnasium til en god og tryg oplevelse. I familietiden vil vi for eksempel arbejde med:

  • Sociale aktiviteter og klasserumskultur
  • Digital dannelse og digitale forventninger
  • Faglig afklaring og valg af studieretning
  • Screeninger og resultater af samme med fokus på at støtte den enkelte elev.

Familiegrupperne har en række fag sammen med alle de øvrige familiegrupper. Det betyder, at alle nye elever på Frederikssund Gymnasium på en eller anden måde vil møde hinanden i en faglig og social ramme. Kendskab til alle 1.års-elever, de forskellige fag og faglærere bliver derfor skabt i en tryg og tillidsfuld atmosfære.

Denne tilgang til 1. år er noget helt særligt for Frederikssund Gymnasium, og er udviklet for at sikre det bedst mulige faglige og sociale udgangspunkt for den enkelte elevs gymnasietid.