Festudvalg

Festudvalg

Festudvalget arrangerer løbende fester. Festudvalget består af elever fra alle skoleformer og årgange. De fester, som Festudvalget arrangerer i løbet af skoleåret, er introfesten i august, temafesten i november, Gammel Elevfest i februar/marts og ravefesten i maj. Festudvalget er medarrangør af de helt store fester, nemlig Campusfesten i januar og Gallafesten, som typisk finder sted i foråret. Alle fester afvikles typisk med DJ og salg i Festudvalgets bar. Festerne starter kl. 20:00 og slutter omkring midnat.

Til alle festerne er der en repræsentant fra ledelsen til stede, samt 1-2 lærere, der fungerer som “lærervagter”, som sikrer, at alle elever har et par kendte voksne med til festerne, som de altid kan henvende sig til. Intet er overladt til tilfældighederne, så for en god ordens skyld har vi et fast professionelt security-team på 4-6 personer, der møder op mens festen afvikles for at være helt sikker på, at festerne forløber som de skal. Alle fester plejer at være velbesøgte og finder sted i en hyggelig atmosfære. Som navnene på festerne antyder, så har hver fest et tema, som Festudvalget er med til at afvikle. Festudvalget er også med til at arrangere oprydningen efter festerne og overskuddet fra barsalget er med til at finansiere eventuelle events som en særlig god DJ eller entertainer til en af festerne.