Forældremøde

Forældremødet finder sted én gang årligt. Alle inviterede elever og forældre får besked i god tid.

På forældremødet informeres om strukturen i 1.g, 1.hf og 1.htx. Herunder om valg af studieretninger på stx, fagpakker på HF, studieretninger på htx.

Det er en hyggelig aften, hvor vi taler om alt – stort som småt – så vi sammen får et godt overblik over skoleårets forløb. I år som sagt i en virtuel udgave, så vi passer godt på hinanden.