Forældremøde

Én gang årligt inviteres forældre til børn i 1.g og 1.HF til forældremøde i begyndelsen af det nye skoleår, typisk sidst i september.

På forældremødet informeres om strukturen i 1.g og 1.HF, valg af studieretninger og meget mere.

Det er en hyggelig aften, hvor vi taler om alt – stort som småt – så vi sammen får et godt overblik over skoleåret.