Forældremøde

Én gang årligt inviteres forældre med børn i 1.g og 1.HF til et forældremøde i begyndelsen af det nye skoleår, typisk omkring sidst i september.

På forældremødet informeres om strukturen i 1.g og 1.HF, valg af studieretninger og meget mere.

Det er en hyggelig aften, hvor vi taler om alt – stort som småt, så vi sammen får det store overblik over skoleåret som nystartet elev.