Forældremøde

Seneste forældremøde blev afholdt virtuelt torsdag den 24. september 2020 for elever fra 1.g, 1.hf, 1.htx. Det virtuelle forældremøde var helt særligt og virkede godt. Der bliver fremsendt information om forældremødet i skoleåret 2021-2022 via e-boks.