Fraværsinfo

Frar/ mødepligt

På et gymnasium er der mødepligt, og gymnasiet er forpligtet til at føre regnskab med elevernes forsømmelser. Dette gøres dels ved, at der føres protokol i hver time, og dels ved at eleven skriver sin fraværsårsag på Lectio. Reglerne om mødepligt og opgaveaflevering er omtalt i gymnasiets studie- og ordensreglement, og det er vigtigt at være opmærksom på, at en manglende overholdelse af møde- og afleveringspligten i sidste ende kan medføre, at man må stoppe med at være elev på gymnasiet.

Fravær i skoleåret 2017-18 var følgende:

Samlet for hele skolen:

• Fysisk fravær: 10,59%
• Skriftligt fravær: 9,32%

STX:
• Fysisk fravær: 9,22%
• Skriftligt fravær: 7,85%

HF:
• Fysisk fravær: 16,41%
• Skriftligt fravær: 15,53%

Fravær i skoleåret 2018-19 var følgende:

Samlet for hele skolen:

• Fysisk fravær: 10,00%
• Skriftligt fravær: 6,91%

STX:
• Fysisk fravær: 9,36%
• Skriftligt fravær: 6,25%

HF:
• Fysisk fravær: 13,59%
• Skriftligt fravær: 10,46%

HTX:
• Fysisk fravær: 5,53%
• Skriftligt fravær: 2,93%