HF-enkeltfag

HF-enkeltfag er en mulighed for dig der gerne vil i gang med HF med færre fag af gangen eller allerede er sikker på, hvad du vil.

HF-enkeltfag åbner døren til en videre uddannelse.

På Frederikssund Gymnasium tilbyder vi Pædagogpakken og EUD/EUX-pakken som HF-enkeltfag.

Med Pædagogpakken opnår du på kun et år de obligatoriske fag, det kræver at læse videre til pædagog. Du tager fagene: dansk (niveau C-A) engelsk niveau (C-B), psykologi (niveau C) og samfundsfag (niveau C). Du har mulighed for at modtage SU.

Mød Sam og Mikkel fra Hf-enkeltfag

Her kan du se med, når Sam fortæller hendes historie om at være elev HF-enkeltfag

Her kan du følge Mikkel, som har fundet en god ramme for sit liv som elev på HF-enkeltfag

Vejledning

Hvis du overvejer HF-enkeltfag kan du kontakte Frederikssund Gymnasium på tlf. 47 31 30 11 eller frsgym@frsgym.dk. Så vil du få et møde med studievejleder, hvor i kan finde den bedste HF-enkeltfags løsning for dig.

Igennem dit forløb på HF-enkeltfag på Frederikssund Gymnasium vil du løbende have vejledning om dit videre uddannelsesforløb.

HF-enkeltfag kan tages som enkelte fag eller du kan vælge mellem vores to fagpakker

Deltagerbetaling Hf-enkeltfag

Når du følger fag på HF-enkeltfag, er det ledsaget af en deltagerbetaling. Prisen er opgjort pr. fag og udgør 550,- kr. pr. fag.

Prisen for en fuld pædagogpakke eller EUD/EUX pakke på fire fag vil altså udgøre 2200,- kr.

Der gælder særlige regler for forhøjet deltagerbetaling, hvis du er over 60 år, modtager efterløn eller aldersbetinger pension. Kontakt skolen for mere information om dette.

Her kan du læse mere om reglerne for deltagerbetaling.

Regler for tilbagebetaling

Når du har gennemført og bestået dine fag på HF-enkeltfag, har du mulighed for at få refunderet din deltagerbetaling hvis:

   • Du består den samlede pædagogpakke
   • Du er optaget på en EUX
   • Du har bestået prøve i erhvervsuddannelse for voksne som:
    • Social- og sundhedshjælper
    • Social- og sundhedsassistent
    • Pædagogisk assistentuddannelse
   • Har bestået og gennemført en 2-årig HF eller en enkelfagsrække svarende hertil.

Du finder her ansøgningsskemaet til tilbagebetaling.

Sørg for at vedlægge den nødvendige dokumentation når du ansøger om tilbagebetaling.

Hvis du har spørgsmål til noget af ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.