Biologi B – Matematik B

Om fagpakken

Denne fagpakke er for dig, der interesserer dig for naturvidenskabelige emner, og hvordan man kan sætte tal på verden. Synes du, det er spændende, hvordan man kan løse verdens naturudfordringer, og vil du gerne forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse, så er denne fagpakke noget for dig.

 • I faget biologi får du indsigt i vigtige forhold i kroppen og naturen.
 • I matematikundervisningen får du styr på elementære matematiske modeller.
 • Du styrker din evne til at tænke logisk.
 • Vi undersøger biologiske forhold med matematiske modeller.

Rettet mod fremtiden

Hvis du drømmer om en karriere inden for skov, klima eller friluftsliv, så er denne fagpakke noget for dig. Fagpakken giver adgang til flere videregående uddannelser, fx skov- og landskabsingeniør, have- og parkingeniør, natur- og kulturformidler, miljøteknolog, laborant og bioanalytiker.

Samfundsfag B – Matematik B

Om fagpakken

Vil du gerne opnå en bedre forståelse af, hvordan samfundet hænger sammen? Er du glad for at arbejde med tal og bruge beregninger til at løse problemstillinger ude i virkeligheden? Så er fagpakken HF-samfundsvidenskab noget for dig. I denne fagpakke arbejder vi med spørgsmål som:

 • Hvorfor vil politikerne spare på de offentlige udgifter, når Danmark er et rigt land – og hvad bør pengene bruges på?
 • Hvordan påvirkes vi som mennesker – børn, unge og voksne – af et samfund, hvor sociale medier og digitale fællesskaber fylder stadigt mere?
 • Hvordan sikrer vi, at samfundets økonomi er bæredygtig og til gavn for flest mulige borgere nu og i fremtiden?
 • Hvordan er vores velfærdssamfund indrettet, og hvordan skal det se ud i fremtiden?
 • Hvilke udfordringer er der forbundet med indvandring, og hvordan skaber man god integration i Danmark?
 • Er der blevet flere fattige i Danmark, og hvilke løsninger kan der være på ulighed?

Rettet mod fremtiden

Fagpakken giver dig et solidt fagligt afsæt for en videregående uddannelse med samfundsfaglig vinkel, f.eks. journalisthøjskolen, læreruddannelsen i fag som dansk, engelsk, matematik og samfundsfag, professionsbachelor i økonomi og IT, professionsbachelor i skat, erhvervsakademiuddannelsen som finansøkonom, professionsbachelor som socialrådgiver, professionsbachelor i offentlige administration.

Om fagpakken

Denne fagpakke er for dig, som er kreativ og ønsker at arbejde med at skabe og forstå sceniske udtryk. Er du nysgerrig på dramaet og mytologien i religionernes ritualer, og undrer du dig over, hvorfor kristne på Filippinerne lader sig korsfæste hvert år til påske og hvorfor minikonfirmander opfører krybbespil i den lokale kirke? Har du selv lyst til at være med til at sætte forestillinger op og prøve dit eget dramatiske talent af? Så er den kunstneriske fagpakke noget for dig.

 • I faget dramatik bruger du dig selv, som menneske. Både når du selv er på og i samspillet med andre.
 • I religionsfaget er du også selv på spil, når du går undersøgende til værks med bl.a. feltarbejde hos religiøse grupper.
 • Vi betragter og analyserer ”de andre” og søger at forstå og forklare ritualer, myter og handlemåder.
 • Du udvikler dine skabende og analytiske kompetencer, og du bliver god til at se verden fra forskellige synsvinkler og til at kommunikere og formidle til et publikum.

Rettet mod fremtiden

Hvis du drømmer om en karriere, hvor du skal være på, bruge dig selv og være i stand til at sætte dig i en andens sted, så er denne fagpakke noget for dig. Fagpakken giver adgang til flere videregående uddannelser, fx skuespiller, journalist, sceneinstruktør, sygeplejer, pædagog og lærer.

Religion B – Psykologi B

Om fagpakken

Denne fagpakke er for dig, der er interesseret i, hvorfor mennesker handler og tænker, som de gør. Synes du, det er spændende, hvordan tro og religion påvirker menneskers opfattelser og handlemønstre, og vil du også gerne være klogere på menneskets indre? Så er denne fagpakke noget for dig.

 • Du får en god forståelse for individet, kulturen og samspillet mellem de to.
 • Du lærer om, hvordan det er at være menneske: Hvorfor bliver nogle mennesker religiøse? Hvordan skaber vi os selv – hvordan skaber vi vores identitet?  Hvorfor begår nogle mennesker drab og terror pga. religion? Hvordan påvirker mindfulness og meditation psyken og hjernen?
 • I religion bliver du klogere på, hvilke forestillinger om verden, medmennesket og det gode liv, de forskellige religioner tilbyder, og du vil selv skulle besøge og undersøge religiøse samfund.
 • I psykologi kommer du til at arbejde med videnskabeligt funderede teorier, som hjælper dig med at forstå, hvordan mennesket fungerer i samspil med sine omgivelser.

Rettet mod fremtiden

Hvis du drømmer om en karriere, hvor omsorg og kontakt til medmennesket er i fokus, så er denne fagpakke noget for dig. Fagpakken giver adgang til flere videregående uddannelser, fx sygeplejer, socialrådgiver, pædagog, lærer og politi.