HF-X

Projektet HF-X arbejder med en særligt tilrettelagt 2-årig HF-uddannelse til unge med diagnoser som ADHD, autisme, aspergers syndrom, diagnosticeret angst eller lignende.

Vi ønsker at flere unge med ADHD, ASF og lignende vanskeligheder skal lykkes med en ungdomsuddannelse. Derfor har vi oprettet en HF-uddannelse, hvor der er færre elever i klassen, faste lokaler og specialuddannet lærerteam.

Vores ambition er at udvikle, afprøve og udbrede en ny uddannelsesmodel, der skal få flere unge med ADHD, ASF og lignende vanskeligheder til at gennemføre en 2-årig HF-uddannelse.

HF-X-klassen har en fast tilknyttet mentor, der støtter eleverne i at mestre egne udfordringer, herunder at opøve strategier og metoder til at fuldføre en ungdomsuddannelse. Vi har indrettet lokaler med afskærmning og tilbagetrækningsmuligheder og tilpasser løbende rammer og strukturer for undervisningen. Og vi opkvalificerer underviserne til at imødekomme målgruppen i forhold til udvalgte og afprøvede faglige, pædagogiske, arkitektoniske og organisatoriske principper.

Projektet er et samarbejde mellem Frederikssund gymnasium og ADHD-foreningen, og det er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. Det løber over i alt 6 år frem til 30. september 2027 og er tilrettelagt i forhold til skolens kalenderplanlægning.