HF på Frederikssund Gymnasium

Med en HF-eksamen kan du få adgang til erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsuddanelser.

Du kan starte din vej mod videregående uddannelser med HF på Frederikssund Gymnasium. Med HF vil din vej til videregående uddannelser se sådan her ud:

Ansøgning:

Ansøg inden 15. marts 2019 via optagelse.dk
På optagelse.dk skal du vælge et af fagene Idræt eller Mediefag.
Du skal også overveje og angive hvilken af vores fagpakker som du har interesse inden for.

Optagelse (1.HF):

Når du er blevet optaget i 1. HF, starter din hverdag på Frederikssund Gymnasium. Du vil gennem det første skoleår blive præsenteret for en række fagpakker og valgfag som du skal vælge imellem. Dine endelige valg af fagpakker foregår i samarbejde med skolens vejledning og dine valg vil forberede dig på din videre uddannelse efter HF.

Fagpakker (2.HF)
På andet år af din HF-uddannelse vil du være fokuseret på dine fagpakker. Undervisningen i fagpakkerne vil være sammensat sådan, at den sigter mod dit ønske om fremtidig uddannelse. Læs mere om vores fagpakker her

Fra skoleåret 2017/18 kan du starte på HF, direkte efter 9. klasse. Du har stadig mulighed for at påbegynde en to-årig HF efter 10. klasse, eller hvis du har været ude og prøve andre ting nogle år.

Læs mere om HF på adgangskortet