HF på Frederikssund Gymnasium

På Frederikssund Gymnasium kan du læse den to-årige HF. Med en HF-eksamen får du adgang til rigtig mange videregående uddannelser, erhvervsakademi eller professionsuddannelse. Mange hf-studenter læser videre til eksempelvis politi, lærer, sygeplejerske, designer, pædagog, finansøkonom, socialrådgiver, fysioterapeut eller ergoterapeut. Og hvis du alligevel gerne vil læse videre på de lange universitetsuddannelser, kan du altid tage en udvidet fagpakke.

Livet på HF på FG

På Frederikssund gymnasium har vi mange aktiviteter på tværs af STX, HTX og HF-klasserne, eksempelvis udvalg, sport, musikliv, cafeaftener og skolefester. HF-klasserne arbejder sammen i flere fag, så du kommer til at kende alle eleverne på uddannelsen. På HF tager vi på studietur, erhvervsbesøg, uddannelsesbesøg og arbejder på tværs af klasser og årgange. Sammen skaber vi en sjov og lærerig hverdag.

Mød HF-eleverne her

Fagpakker på HF

Når du er blevet optaget i 1. HF, starter din hverdag på Frederikssund Gymnasium. Du vil gennem det første skoleår blive præsenteret for en række fagpakker og valgfag som du skal vælge imellem. Dine endelige valg af fagpakker foregår i samarbejde med skolens vejledning og dine valg vil forberede dig på din videre uddannelse efter HF.

I 2.HF deltager du i undervisningen på den fagpakke, du har valgt på 1.HF. På Frederikssund gymnasium kan du vælge mellem to fagpakker: HF-samfundsvidenskab og HF- identitet og kultur.  Fagpakkerne kan du læse mere om her Fagpakker – Frederikssund Gymnasium (frsgym.dk)Du vælger dig ind på en fagpakke, så du kommer til at gå sammen med andre elever, der deler dine interesser og fremtidsdrømme.

HF-Samfundsvidenskab

Samfundsfag B – Matematik B

Om fagpakken

Vil du gerne opnå en bedre forståelse af, hvordan samfundet hænger sammen? Er du glad for at arbejde med tal og bruge beregninger til at løse problemstillinger ude i virkeligheden? Så er fagpakken HF-samfundsvidenskab noget for dig. I denne fagpakke arbejder vi med spørgsmål som:

  • Hvorfor vil politikerne spare på de offentlige udgifter, når Danmark er et rigt land – og hvad bør pengene bruges på?
  • Hvordan påvirkes vi som mennesker – børn, unge og voksne – af et samfund, hvor sociale medier og digitale fællesskaber fylder stadigt mere?
  • Hvordan sikrer vi, at samfundets økonomi er bæredygtig og til gavn for flest mulige borgere nu og i fremtiden?
  • Hvordan er vores velfærdssamfund indrettet, og hvordan skal det se ud i fremtiden?
  • Hvilke udfordringer er der forbundet med indvandring, og hvordan skaber man god integration i Danmark?
  • Er der blevet flere fattige i Danmark, og hvilke løsninger kan der være på ulighed?

Rettet mod fremtiden

Fagpakken giver dig et solidt fagligt afsæt for en videregående uddannelse med samfundsfaglig vinkel

– eksempelvis journalisthøjskolen, læreruddannelsen, professionsbachelor som socialrådgiver.

Se mere om dine muligheder efter din HF på linket til adgangskortet.

HF-Identitet & Kultur

Samfundsfag B – Psykologi C

Om fagpakken

Denne fagpakke er for dig, der er interesseret i, hvorfor mennesker handler og tænker, som de gør. Synes du, det er spændende, hvordan samfundet og individer påvirkes og udvikles?

Så er denne fagpakke noget for dig.

  • Du får en god forståelse for individet, kulturen og samspillet mellem de to.
  • Du lærer om, hvordan det er at være menneske: Hvordan skaber vi os selv – hvordan skaber vi vores identitet? Hvordan påvirker mindfulness og meditation psyken og hjernen?
  • I samfundsfag bliver du klogere på, hvordan samfundet fungerer, hvordan individer og fællesskaber påvirkes og ændres, hvilke forestillinger om verden, medmennesket og det gode liv, de forskellige religioner tilbyder, og du vil selv skulle besøge og undersøge religiøse samfund.
  • I psykologi kommer du til at arbejde med videnskabeligt funderede teorier, som hjælper dig med at forstå, hvordan mennesket fungerer i samspil med sine omgivelser.

Rettet mod fremtiden

Hvis du drømmer om en karriere, hvor omsorg og kontakt til medmennesket er i fokus, så er denne fagpakke noget for dig. Fagpakken giver adgang til flere videregående uddannelser, fx sygeplejer, socialrådgiver, pædagog, lærer og politi.

Fag på HF

Her kan du læse om fagene på HF

Fag HF – Frederikssund Gymnasium (frsgym.dk)

Ansøgning

Du kan læse HF både efter 9. klasse, 10. klasse, efterskole eller hvis du har været ude og lave noget andet end skole. Det er en god mulighed for 9. klasses elever, der er klar til at tage en gymnasial uddannelse, og som ikke ønsker sig en treårig ungdomsuddannelse.

Ansøg inden den 13. marts 2023 via optagelse.dk. Efter den 13. marts kan du kontakte os på frsgym@frsgym.dk eller på tlf. 4731 3011 for at høre nærmere om dine muligheder for  at kunne blive optaget til start august 2023.

På optagelse.dk skal du vælge et af fagene Idræt og billedkunst.

Du skal også overveje og angive hvilken af vores fagpakker, som du har interesse inden for.

Læs mere om HF på her på adgangskortet.

På adgangskortet kan du se hvilke uddannelser, som din kommende studentereksamen giver dig adgang til. De enkelte studieretninger indeholder en række muligheder for valgfag, som kan påvirke dine fremtidige studiemuligheder. Dette og meget mere kan du justere på adgangskortet.