HF

HF-eksamen

HF er en toårig gymnasial uddannelse. Med en HF-eksamen får du adgang til rigtig mange mellemlange, videregående uddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser. Det kunne fx være fx politibetjent, lærer, sygeplejerske, designer, pædagog, finansøkonom, socialrådgiver, fysioterapeut eller ergoterapeut. 

Screening

I løbet af de første måneder på Frederikssund Gymnasium bliver vil alle 1.hf-elever screenet i matematik og læsning. Screeningerne skal afklare dine styrker og udfordringer. Screeningsresultatet kan også hjælpe dig med at vælge fagpakke.

Obligatoriske fag

Det første år du går på HF på Frederikssund Gymnasium skal du have en række obligatoriske fag, som er ens for alle HF-elever, og et valgfag – idræt eller billedkunst – som du har valgt, da du søgte ind:

  • Dansk (2 år)
  • Engelsk (2 år)
  • Matematik (1 år)
  • Naturvidenskabelig faggruppe (1 år)
  • Kultur- og samfundsfaglig faggruppe (1½ år)
  • Idræt eller billedkunst (valgfag)

Nogle af de obligatoriske fag fortsætter i 2. HF, andre afsluttes efter første skoleår.

Fagpakker

Du vil gennem det første skoleår på Frederikssund Gymnasium blive præsenteret for en række fagpakker og valgfag til 2. HF, som du skal vælge imellem. Dine valg kommer til at forme dit andet skoleår her på FG, ligesom de kommer til at forberede dig på din videre uddannelse efter HF. Når du vælger dig ind på en fagpakke, kommer du til at have undervisning sammen med andre elever, der deler dine interesser.

På FG kan du vælge mellem to forskellige fagpakker:  HF Samfundsfag – Psykologi og HF Samfundsfag – Matematik. Dit endelige valg af fagpakke foregår i samarbejde med din studievejleder.

Valgfag

På HF har du – udover de obligatoriske fag – også nogle valgfag. Dit første valgfag har du valgt, da du søgte ind. Det andet valgfag skal du vælge samtidig med, at du vælger fagpakke.

Din fagpakke har betydning for om dit valgfag skal være på C- eller B-niveau. Alt det får du meget mere at vide om, når du skal til at vælge fagpakke og valgfag i løbet af dit første skoleår her på Frederikssund Gymnasium.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle valgfag, der bliver udbudt hvert år.