Historiske glimt

Historiske glimt

Har kan du dykke ned i udklip fra artikler, bogudgivelser og tidsskrifter fra gymnasiets historie. Og du kan se filmen “Revolte Feber i Græse”, som gymnasiets lærere producerede i 1978.

Den glade pionertid

Tiden var præget af optimisme i gymnasiets første år fra 1970-1973. Rektor Erling Balle og de første lærere havde lokaler på handelsskolen i 1970, mens gymnasiet blev bygget færdigt. Glæden var stor, da de første studenter dimitterede som “pionerhold” (som pdf) i 1973. Du kan læse om gymnasiets fødsel og tiden fra 1970-1973 her:

Pendulet svinger frem og tilbage

I Frederikssund Gymnasiums 25. års jubilæumsskriftet fra 1995 (som pdf) kan du læse om “konfrontationstiden” fra 1973-1979. I denne periode voksede gymnasiet voldsomt i antal af elever og lærere. Rektors svar var at skabe struktur med principper og regler. Tidsånden var en anden end faste principper og regler, og de unge lærere havde svært ved at acceptere rektors metoder. Eleverne ønskede i denne periode “alternative gymnasieformer” under stx-uddannelsen. Problemerne for rektor var mange, og viljen til at indgå kompromis på gymnasiet var ofte bulet med store bump på vejen. Igennem 1980’erne blev samarbejdet mellem rektor, lærere og elever mere normaliseret. Der var mere samklang på gymnasiet igen. Rektor Balles tid slutter med hans opsigelse i april 1991 i protest mod, at HF-uddannelsen blev flyttet fra Frederikssund til Stenløse. Perioden 1992-2004 var præget af den kulturelle rektor, Niels Clausen, som i hans fritid skrev tekster til revyer. Han drev gymnasiet med en rolig hånd, og Niels involverede sig i skolens sociale liv. Han døde i 2004 efter en lang og sej lang kamp mod kræften.

Studieretningsgymnasium og selveje. Herre i eget hus

Gymnasierne overgik til studieretningsgymnasium i 2005 (som pdf) og senere som selvejende gymnasium i 2007. Det blev Sussie Staun Pallesen, som skulle lede gymnasiet gennem de nye tider. Hun viste sig at være driftssikker og førte en næsten ukompliceret overgang til selvejende gymnasium. Under Sussie startede HF-uddannelsen på ny i august 2014.

Ny rektor: “Der blæser nye vinde i det danske uddannelsessystem”

Peter Bech Sørensen blev ansat som rektor til indgangen af 2016 (som pdf) og den første HF-student i 24 år fik hue på (som pdf). Første sætning i hans velkomsttale var en konstatering af, at der var ændringer på vej for de gymnasiale uddannelser. Og det fik Peter ret i. Og han tog kampen op. Peter opsagde sin stilling som rektor til udgangen af august 2019, da han blev uddannelsespolitisk konsulent. Peter når derfor ikke at se den nye idrætshal blive bygget færdig, som han var med til at planlægge opførelsen af. Under hans tid startede htx-uddannesen på gymnasiet. Efter mere end 15 års ansættelse ved Frederikssund Gymnasium bliver Agnethe Dybro Pedersen ansat som ny rektor pr. 1. december 2019.

Revolte Feber i Græse

I 1978 optog lærerne “Revolte Feber i Græse”, hvor de selv spillede rollerne. Filmen var inspireret af musicalen “Grease” fra samme år.  Eneste replik siges af daværende rektor, Erling Balle. God fornøjelse!