HTX

HTX – Teknisk studentereksamen

HTX er en treårig gymnasial uddannelse, som har fokus på især naturvidenskabelige og tekniske fag.

HTX-uddannelsen består af et grundforløb på tre måneder. I løbet af grundforløbet vælger du studieretning. Efter de første tre måneder begynder dit studieretningsforløb, som du følger resten af din gymnasietid.

Grundforløbet

I grundforløbet indgår blandt andet fem obligatoriske fag:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • NV – Naturvidenskabeligt grundforløb

Grundforløbet varer tre måneder. I løbet af Grundforløbet afklares dit endelige valg af studieretning.

Screening

I løbet af grundforløbet vil alle 1.g-elever blive screenet i matematik og læsning. Screeningerne skal afklare dine styrker og udfordringer. Screeningsresultatet kan også hjælpe dig med at vælge studieretning.

 

Studieretninger

Et studieretningsforløb præges af 2-3 bærende fag på A- eller B-niveau som profilerer studieretningen. Derudover indeholder studieretningsforløbet de obligatoriske fag og 1-2 valgfag.

På Frederikssund Gymnasium kan du vælge mellem 3 forskellige HTX-studieretninger:

  • Matematik A – Fysik A
  • Matematik A- Programmering B
  • Teknologi A – Design B (Matematik B)

Du skal vælge studieretning i oktober og studieretningsklasserne starter i november. På Frederikssund Gymnasium gør vi alt hvad vi kan for, at så mange elever som muligt får opfyldt deres første prioritet.

 

Valgfag

De fleste elever har et til to valgfag afhængigt af studieretningen. Valgfag behøver ikke at være nye fag, men kan være opgraderinger af fag til et højere niveau.

Valgfag på B-niveau forudsætter, at du har afsluttet faget på C-niveau. Dette gælder dog ikke idræt B, som du kan have parallelt med idræt C. Valgfag på A-niveau forudsætter, at man har afsluttet faget på B-niveau.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle valgfag, der bliver udbudt hvert år.