Information om HF

HF på Frederikssund Gymnasium

Med en hf-eksamen kan du få adgang til en lang række mellemlange videregående uddannelser.

Med HF vil din vej til en videregående uddannelser se sådan her ud:

Ansøgning:

Ansøg inden den 1. marts via optagelse.dk eller henvend dig til FG’s kontor for nærmere hjælp, hvis du ikke nåede skæringsdatoen.
På optagelse.dk skal du vælge et af fagene Idræt eller Mediefag.
Du skal også overveje og angive hvilken af vores fagpakker som du har interesse inden for.

Optagelse (1.hf):

Når du er blevet optaget i 1.hf, starter din hverdag på Frederikssund Gymnasium. Du vil gennem det første skoleår blive præsenteret for en række fagpakker og valgfag som du skal vælge imellem. Dine endelige valg af fagpakker foregår i samarbejde med skolens vejledning. Og dine valg vil forberede dig på din videre uddannelse efter hf. Her kan du læse om adgangskrav til hf. 

Fagpakker (2.hf)

På andet år af din hf-uddannelse vil du være fokuseret på dine fagpakker. Undervisningen i fagpakkerne vil være sammensat sådan, at den sigter mod dit ønske om fremtidig uddannelse. Læs mere om vores fagpakker her.

Adgangskortet

På adgangskortet kan du se hvilke uddannelser, som din kommende studentereksamen giver dig adgang til. De enkelte studieretninger indeholder en række muligheder for valgfag, som kan påvirke dine fremtidige studiemuligheder. Dette og meget mere kan du justere på adgangskortet.

HF:
Den 2-årige standard hf
Alle ovenstående udtræk fra adgangskortet er foretaget uden valgfag. På de enkelte studieretninger har du mulighed for at tilvælge forskellige valgfag, som kan øge dine adgangsmuligheder. Du kan evt. selv justere på et af de ovenstående links.

Læs mere om adgangkortet her.