Information om HTX

Information om HTX

HTX er en treårig gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til at læse videre inden for især teknologiske og naturvidenskabelige fag, IT, sundhed og design.

HTX er bygget op af:

  • Et grundforløb på tre måneder
  • Et studieretningsforløb på to år og otte måneder

Grundforløbet:
I grundforløbet indgår blandt andet følgende obligatoriske fag:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • NV – Naturvidenskabeligt grundforløb

Grundforløbet varer tre måneder. I løbet af Grundforløbet afklares dit endelige valg af studieretning.

Studieretningsforløbet:

Et studieretningsforløb præges af 2-3 bærende fag på A- eller B-niveau som profilerer studieretningen. Derudover indeholder studieretningsforløbet de obligatoriske fag og 1-2 valgfag.

Valgfag afhænger af studieretningen:
De fleste elever har et til to valgfag afhængigt af studieretningen. Valgfag behøver ikke at være nye fag, men kan være opgraderinger af fag til et højere niveau.

Læs meget mere om dine fremtidige studiemuligheder på adgangkortet.