Forældremøde

Én gang årligt inviterer Frederikssund Gymnasium alle forældre til nystartede førsteårselever til forældremøde, se denne invitation:

Kære forældre og førsteårselever på Frederikssund Gymnasium

Forældre og førsteårselever inviteres til forældremøde torsdag den 26. september 2019 fra kl. 19:00-21:00 på Frederikssund Gymnasium.

Program:

Kl. 19:00-19:30 – velkomst og fælles information i festsalen v/ konstitueret rektor Agnethe Dybro Pedersen.

Kl. 19:30-20:30 – Særskilt program for STX, HF og HTX med centrale lærere.

Kl. 20:30-21:00 – Studieretningsboder i kantinen for STX og HTX

Fokus for aftenen vil være på de mange valg, der skal foretages gennem gymnasietiden. Lærerne oplyser derfor bl.a. om studieretninger (STX & HTX), fagpakker (HF), valgfag mm. Desuden vil lærerne oplyse om betydningen af Lectio som hele skolens arbejdsredskab. Herudover vil der være tid til dialog med lærerne, og der vil være studievejledere til stede.

Tilmelding til forældremødet sker via eleverne til klasseleder/familielærer. Det aftales i klassen hvem der evt. kan forkæle de fremmøde med kage til kaffen.

Vi håber på at se jer alle!

 

Med venlig hilsen

Agnethe Dybro Pedersen

Konstitueret rektor