iStudy

iStudy

iStudy 2018/2019

iStudy hjælper dig med at gøre dit studieliv lettere. Det er korte kurser, som giver dig inspiration til at sige mere i timerne og lave bedre fremlæggelser. Det er også hjælp til, at du kan tackle udfordringer som stress, eksamensangst og manglende motivation, så det ikke spænder ben for din vej til personlig succes i hverdagen og på skolebænken.

Hvis du er klar til at udfordre dig selv, er der masser af mulighed for at bringe dig selv 3 skridt foran – nu og på længere sigt.  Undervisningen foregår på gymnasiet om mandagen sidst på skoledagen bortset fra stresshåndteringskurset, som holdes i Rejsestalden i Jægerspris. Enkelte af kurserne ligger i skoletiden – andre lige efter skoletid. Når du deltager på iStudy-kurserne får du lovligt fravær, ligesom eventuelt fravær registreres.

Tjek tilbuddene – og vent ikke for længe med at booke din plads! Der er et begrænset antal pladser pr. kursus for at sikre, at du som elev får størst muligt udbytte. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Præsentation af iStudy

Kursusoversigt:

’FREMLÆG MED SUCCES’ – kursus i præsentationsteknik – max 10 deltagere

Mandag d. 17. september fra kl. 12.00-15.30

Mandag d. 24. september fra kl. 12.00-15.30

’BOOST DINE MUNDTLIGE KARATERER’ – max 12 deltagere

Mandag d. 1. oktober fra kl. 12.00-15.30

Mandag d. 8. oktober fra kl. 12.00-15.30

’STUDIELIV UDEN STRESS – hold hjernen i mental topform ’ – max 16 deltagere

Fredag d. 26. oktober fra kl. 8.30-18.30

NB! Afholdes i Rejsestalden i Jægerspris

’BLIV GAME-CHANGER OVER DIT LIV’

Mandag d. 12. november kl. 13.50-16.20

Mandag d. 19. november kl. 13.50-16.20

Mandag d. 3. december kl. 13.50-16.20

Mandag d. 10 december kl. 13:50-16:20

’KLAR DIG GODT TIL EKSAMEN’ – max 12 deltagere

Mandag d. 25. marts kl. 13.50-16.20

Mandag d. 1. april kl. 13.50-16.20

–oOo–

Tilmelding foregår direkte til elevsekretær Lotte Stellander – enten ved at gå forbi kontoret eller sende hende en mail på fglks@frsgym.dk.

Har du spørgsmål til kurserne, er du meget velkommen til at kontakte underviser og ungecoach Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.

’Fremlæg med succes’ – kursus i præsentationsteknik

Vil du være bedre til at fremlægge og få mere gennemslagskraft, når du er på?

På dette korte kursus får du alle de gode fif til, hvordan du gør det til en sjovere oplevelse at stå foran andre og levere et budskab, der bliver husket. Det handler ikke kun om at sige noget, men i høj grad om at sige det på “den rigtige måde” og bruge dine personlige virkemidler optimalt.

Du lærer, hvordan du tackler nervøsitet og øger din gennemslagskraft, når du er på. Det handler om at være bevidst om dit fokus og bruge dine personlige virkemidler bedst muligt. Men også om at bruge krudt på den gode forberedelse, som er alfa omega.

Kurset er en kombination af teori og konkret træning med masser af feedback.

Der er plads til max 10 deltagere

Mandag d. 17. september fra kl. 12.30-15.30

Mandag d. 24. september fra kl. 12.30-15.30

Tilmelding foregår direkte til elevsekretær Lotte Stellander – enten ved at gå forbi kontoret eller sende hende en mail på fglks@frsgym.dk.

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte underviseren Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.

’Boost dine mundtlige karakterer’

På dette kursus kigger vi først og fremmest nærmere på, hvorfor det kan være svært at stå frem i en forsamling og sige noget. Herudover får du masser af inspiration til at tænke nye tanker, ændre adfærd, sige mere og gøre dig fri af andres forventninger.

Undervisningen veksler mellem oplæg i plenum og små individuelle eller gruppeøvelser. Kurset foregår i et mindre forum med max 12 elever for at sikre en fortrolig stemning. Samtidig giver det dig en oplagt mulighed for at øve dig på at sige noget i en gruppe.

Dit udbytte

 • Øget selvværd og selvtillid
 • Mod og lyst til at blive set og hørt
 • Indsigt i dine grænser og hvordan du skaber og fastholder gode relationer med andre
 • Personlig gennemslagskraft bl.a. via kropssproget
 • Redskaber til at vende forhindringer og negative tanker til muligheder
 • Nyt selvbillede med øget fokus på egne styrker

Der er plads til max 12 deltagere

Mandag d. 1. oktober fra kl. 12.30-15.30

Mandag d. 8. oktober fra kl. 12.30-15.30

Tilmelding foregår direkte til elevsekretær Lotte Stellander – enten ved at gå forbi kontoret eller sende hende en mail på fglks@frsgym.dk.

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte underviseren Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.

’’Studieliv uden stress’ – hold hjernen i mental topform’

Rastløshed, manglende overblik og rigtig mange ”skal, bør og burde”-tanker. Online 24/7. Overspringshandlinger. For lidt tid. For mange krav. For lidt søvn…

Alt dette gør din hjerne forpustet. Og en forpustet hjerne har begrænset adgang til kreativitet, indre ro og balance. Men det betyder også begyndende stress og en negativ tankespiral, som tærer på din indlæring, din selvtillid og dit gode humør.

Dette kursus er meget praktisk baseret og giver dig indblik i dit eget stressniveau. Udover at få en konkret forståelse af begrebet stress, herunder stresssymptomer og stressfaktorer, får du en række brugbare redskaber til at forebygge og tackle stress i din hverdag.

Kurset ledes af stresscoach Ulla Holtze i samarbejde med mindfulness-instruktør og psykomotorisk terapeut Henriette Tybjerg og foregår eksternt et hyggeligt sted i nærheden af Frederikssund.

Forbered dig på 1 lærerig dag i en mindful og hyggelig atmosfære med masser af stof til eftertanke. Dagen giver ’lovligt fravær’.

Der er plads til max 16 deltagere – og det er gratis at deltage

Fredag d. 26. oktober fra kl. 8.30-18.30

NB! Afholdes i Rejsestalden i Jægerspris

Tilmelding foregår direkte til elevsekretær Lotte Stellander – enten ved at gå forbi kontoret eller sende hende en mail på fglks@frsgym.dk.

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte underviseren Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.

’BLIV GAME-CHANGER I DIT LIV’

– kursus i coaching-teknikker og motivationstræning

Hvad gør du de dage, hvor du har svært ved at finde motivationen til at tilbringe endnu en dag i gymnasiet, hvor læsset er ved at vælte – og hvor mængden af lektier og afleveringer virker uoverskuelig? Eller de dage, hvor humøret og hverdagen bare driller, og hvor du har svært ved at huske på dine styrker og evner?

På dette kursus lærer du at blive ’game-changer’ og får indsigt i de grundlæggende coachingteknikker og motivationsstrategier, så du altid selv har mulighed for at få vendt pilen i den rigtige retning. Motivation og humør går hånd i hånd – derfor ser vi også på, hvordan dit mindset påvirker dine præstationer. Sagt med andre ord er dette kursus en ’førstehjælpskasse’ til at få dig tilbage på sporet, når hverdagen spænder ben og gejsten mangler.

Kurset foregår i en hyggelig atmosfære, og vi vil hver gang lave mindfullness, så du forlader kurset med ro i hoved og krop.

Der er plads til max 16 deltagere

Mandag d. 12. november kl. 13.50-16.20

Mandag d. 19. november kl. 13.50-16.20

Mandag d. 3. december kl. 13.50-16.20

Mandag d. 10. december kl. 13:50-16:20

Tilmelding foregår direkte til elevsekretær Lotte Stellander – enten ved at gå forbi kontoret eller sende hende en mail på fglks@frsgym.dk.

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte underviseren Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.

’Klar dig godt til eksamen’

På dette kursus ser vi nærmere på, hvad eksamensangst er for en størrelse og mest af alt, hvad man kan gøre for at håndtere den og komme godt igennem eksamen. Det handler bl.a. om at have fokus det rette sted og lægge gode eksamensstrategier.

Kurset er en kombination af oplæg og små konkrete øvelser i nedenstående emner:

 • Frygt og copingstrategier
 • Mental styrketræning – tankernes betydning for resultatet
 • Målsætning og visualisering
 • Kom overspringshandlingerne til livs med gode motivationsstrategier
 • Læg en god læseplan og undgå stress
 • Få tjek på de personlige styrker og ressourcer i en eksamenssituation
 • Præsentationsteknik, herunder fremtoning og kropssprog
 • Håndtering af personlig feedback


Der er plads til max 12 deltagere

Mandag d. 25. marts kl. 13.50-16.20

Mandag d. 1. april kl. 13.50-16.20

Tilmelding foregår direkte til elevsekretær Lotte Stellander – enten ved at gå forbi kontoret eller sende hende en mail på fglks@frsgym.dk.

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte underviseren Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.