IT på Frederikssund Gymnasium

It anvendes i undervisningen som et pædagogisk og didaktisk læringsredskab med det overordnede formål at fremme elevernes læring og digitale dannelse.

IT i undervisningen:

  1. Computeren anvendes som det primære arbejdsredskab i undervisningen, og kan ikke erstattes af mobiltelefoner eller tablets.
  2. Al brug af computer i timerne og af skolens netværk skal være undervisningsrelateret. Det er ikke tilladt at chatte, anvende Facebook, skrive e-mails, spille computerspil eller surfe på nettet i timerne med mindre dette indgår i en undervisningssammenhæng.
  3. Medbragte mobiltelefoner skal i løbet af undervisningen være sat på lydløs og gemt væk, med mindre de indgår i en undervisningssammenhæng planlagt af læreren.

Misbrug af computeren og mobiltelefonen i undervisningen giver læreren ret til enten at bede den enkelte elev om at lukke computeren i det konkrete modul eller at give eleven 50 procents fravær i det konkrete modul.

I særligt grove tilfælde vil skolens ledelse i samarbejde med klassens lærer tildele en skriftlig advarsel.

IT og kommunikation:

  1. Al elektronisk kommunikation skal være kendetegnet ved en god tone og alle skal overholde god It-etik på internettet.
  2. Det er derfor ikke tilladt, at misbruge internettet, eksempelvis på Facebook, Lectio eller andre elektroniske platforme, til at skrive negativt om andre. Beskeder i Lectio skal skrives i en saglig tone og anvendes primært til skolerelaterede beskeder. Misbrug af andres login til Lectio, mailkonti, Facebook eller lignende er ulovligt.
  3. Enhver brug af skolens computere og netværk, der er enten ulovlig eller opfattes som skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er ikke tilladt, eksempelvis download og distribution af ulovligt materiale.

Ved overtrædelse af ovenstående regler kan man risikere bortvisning fra skolen i overensstemmelse med skolens øvrige ordensregler.