Karrierelæring

Projektet Karrierelæring arbejder med at implementere elevernes livsverden i undervisningen i fagene, så de oplever, at det de møder i læringsrummet i højere grad bliver koblet til verden udenfor.

Det gør vi for at styrke elevernes forudsætninger for at træffe et uddannelses- og karrierevalg, efter de har afsluttet deres ungdomsuddannelse. Målet er i sidste ende at kunne skabe mere meningsfuld undervisning og styrke elevernes lyst til læring ved at blive mere bevidste om den livsverden, de unge mennesker bringer med sig ind i læringsrummet og ikke mindst, hvor de er på vej hen = karrierelæring.

Vi ønsker at undersøge, hvorvidt den enkelte elev gennem selvfortællingen og refleksioner over eget liv, uddannelse og drømme for fremtiden i en fagfaglig kontekst kan opnå en øget selvindsigt, som bl.a. kan være med til at øge lysten til læring, samt hjælpe med at afdramatisere fremtidige valg.

Vi arbejder med alt fra kompetencespil, visualiseringskort over fag, fortællinger om uddannelsesdrømme, undersøgelse af litteratur i hjemmene og forældres uddannelsesfortællinger, til virksomhedsbesøg med fokus på de ansattes vej til jobbet, elevers fortællinger om deres liv som engelsklærende og historiske narrativer.

Projektgruppen består af seks lærere på tværs af fag og udvalgte klasser. Vi arbejder desuden tæt sammen med Studievalg Danmark, der varetager vejledningen af de unge, når de skal vælge videregående uddannelse.

Projektet er i fuld gang og kommer til at strække sig over de næste år, hvor vi løbende vil afprøve og implementere karrierelæring i den fagfaglige undervisning i tæt samarbejde med eleverne.