Læsevejledning

Læsevejlederne screener alle 1.g’ere for læsehastighed og stavevanskeligheder.

Læsevejlederne ordblindetestser dig, hvis der er mistanke om ordblindhed.

Læsevejlederne hjælper elever, hvor der er brug for råd og vejledning i forhold til:

  • at strukturere læsning af forskellige tekstgenrer
  • at strukturere skriftlige arbejder
  • at formulere sig på skrift
  • at stave korrekt
  • at overskue store mængder læsestof

Via Lectio kan du selv kontakte læsevejleder Anne Spragge (søg initialerne AS). Din egen lærer kan også henvise dig til læsevejledning hos Anne, hvis din lærer skønner, at det er nødvendigt.