Læsevejledning

Læsevejledning

Læsevejlederne screener alle 1.g’ere for læsehastighed og stavevanskeligheder.

Læsevejlederne ordblindetestser dig, hvis der er mistanke om ordblindhed.

Læsevejlederne hjælper elever, hvor der er brug for råd og vejledning i forhold til:

  • at strukturere læsning af forskellige tekstgenrer
  • at strukturere skriftlige arbejder
  • at formulere sig på skrift
  • at stave korrekt
  • at overskue store mængder læsestof

Man kan selv via Lectio kontakte læsevejleder Anne Spragge, eller læreren kan henvise eleven til læsevejledningen.