Læsevejledning

Læsevejledning på Frederikssund Gymnasium

Screening
I løbet af grundforløbet bliver alle 1.g’ere screenet af læsevejlederne for læsehastighed og stavevanskeligheder. Screeningen skal afklare dine styrker og udfordringer. Hvis der er mistanke om at du er ordblind, tester læsevejlederne dig også for det.

Råd og vejledning
I løbet af din gymnasietid kan du få brug for råd og vejledning, når du laver afleveringer, læser pensum eller skriver større opgaver. Læsevejlederne kan hjælpe dig med flere forskellige ting fx: 

  • at strukturere læsning af forskellige tekstgenrer
  • at strukturere skriftlige arbejder
  • at formulere sig på skrift
  • at stave korrekt
  • at overskue store mængder læsestof

Via Lectio kan du selv kontakte læsevejlederne Anne Spragge & Jens Jeppe Hyllested Pedersen. Din egen lærer kan også henvise dig til læsevejledning, hvis din lærer skønner, at det er nødvendigt.