Ledelsesberetning

Præsentation af institutionen og nøgletal

 

Strategisk perspektiv

Det 3-årige strategisk arbejde blev afsluttet i sommeren 2022, hvor de gennemgående værdier havde været: ”Nærvær, faglighed og dannelse”

Nærvær: FG er en skole med stærke elevrelationer og tætte relationer til lokalsamfundet.
Faglighed: FG er en skole, der gennem faglig udfordring sikrer eleverne adgang til videregående uddannelser.
Dannelse: FG er en demokratisk skole, hvor elever og personale deltager aktivt i udviklingen af traditioner og fællesskaber.

I efteråret 2022 blev en ny 4-årig strategi (en 2025-plan) fastlagt ud fra 3 nye pejlemærker:

”Bæredygtige fællesskaber, faglig fordybelse og nysgerrighed”

Dette udviklingsarbejde har også resulteret i en ændret organisering om skolens mange projekter – projektskolen tager form, og vil have første gennemløb med 10 projekter fra skoleåret 23/24.

 

Læs hele ledelsesberetningen her