Nøgletal for FG

Skoleåret 2023/24

Klasser:

Antal HF-klasser: 5

Antal STX-klasser: 14

Antal HTX-klasser: 3

Antal elever pr. 1. november 2023: 544 elever

Gennemsnitlig klassekvotient: 24 elever

Antal medarbejdere: 76 ansatte

Eksamensresultatet, elevtrivsel og overgang til videregående uddannelse

Her finder du de nyest tilgængelige tal fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik om blandt andet, karaktergennemsnittet,

elevtrivsel, antal elever, som har afbrudt første år, andelen af studenterne, som to år efter studentereksamen er i gang med videregående uddannelse.https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/209006_Stx.aspx