Skoleåret 2023/24

Klasser

1.HF: 3 klasser

2.HF: 2 klasser

1.g: 5 klasser

2.g: 4 klasser

3.g: 5 klasser

1.HTX: 1 klasse

2.HTX: 1 klasse

3.HTX: 1 klasse

HF enkeltfag: 2 hold

 

Antal elever pr. 1. november 2023: 544 elever
Gennemsnitlig klassekvotient: 24 elever

Antal medarbejdere: 76 ansatte

 

Eksamensresultatet, elevtrivsel og overgang til videregående uddannelse

Her finder du de nyest tilgængelige tal fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik om blandt andet, karaktergennemsnittet,

elevtrivsel, antal elever, som har afbrudt første år, andelen af studenterne, som to år efter studentereksamen er i gang med videregående uddannelse.https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/209006_Stx.aspx