Kære Elever

Smitten med COVID-19 er steget markant den sidste uge, og det er især blandt de unge, at smitten spreder sig hurtigt og voldsomt. Blandt de smittede ses der både milde tilfælde, men også tilfælde af unge, som er meget hårdt ramt af sygdommen. Det her en sygdom, som skal tages alvorlig.

Vær påpasselig med fester og arrangementer

Det er stadig muligt at mødes privat og have det hyggeligt sammen, men der skal tages højde for Sundhedsstyrelsens retningslinjer om god hygiejne, afstand og opførsel generelt.

Husk:

  • Bliv hjemme, hvis du er syg eller mistænker, at du kan være smittet.
  • Hold fester med færre deltagere, og gerne med dem som du ses med til dagligt.
  • Hold festen et sted, hvor der er god plads, og hvis vejret er til det, så overvej at holde festen udenfor – men tag hensyn til naboerne.
  • Server eventuelle snacks portionsanrettet, fx i små plastikkopper til hver person og hav håndsprit tilgængeligt, hvis der serveres noget at spise.
  • Undlad at flere drikker af samme flaske, glas m.v., da risikoen for smitte øges.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens side rettet særligt til unge; https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Saerligt-til-unge

Det er vigtigt at påpege, at unge også kan være smittebærer, og tage smitten med hjem og derved udsætte resten af familien for smitterisiko. Dette er især vigtigt at være opmærksom på, hvis man har familiemedlemmer, der er svage eller i særlig risiko for alvorlige forløb, hvis de bliver ramt af COVID-19.

Pas på jer selv og hinanden!

Mvh. Agnethe Dybro Pedersen

Rektor

/ den 11. september 2020

Instruks for håndtering af COVID-19

Hvornår er man syg?

Man vurderes som syg når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde eller skole.

Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion og svær nedre luftvejsinfektion. Det kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær. For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen og, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber. Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19, uden at det dog kan udelukkes.

FG opfordrer alle, der har symptomer på COVID-19, til at få foretaget test. Du kan her bestille tid til test.

Hvornår må man komme i skole eller på arbejde?

Ansatte og elever må møde når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. Er der tale om COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole eller på arbejde igen.

Sygdom på skolen

Hvis en elev eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er på skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende kontakte skolens kontor hurtigst muligt og informere om det, med henblik på at vurdere det videre forløb.

Skolen iværksætter herefter arbejdet med at lokaliserer ”nære kontakter” jf. retningslinjer vedr. COVID-19 smitteopsporing af nære kontakter.

Øvrige ”ikke nære” kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne må møde op i skolen.

Skolen laver herefter en individuel konkret vurdering om behovet for yderligere tiltag.

Sygdom i husstanden

Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i hustanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet, jf. generelle råd til dig, der har tegn på sygdom. Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 skal man ikke komme i skole eller på arbejde.

Risikogruppe

Hvis man er i risikogruppen eller har en nær pårørende i husstanden som er i risikogruppen, kan man som udgangspunkt godt møde i skole/på arbejde. I sådanne tilfælde skal man være særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd, samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom og bliver hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades. Hvis man vurderer der er en særlig risiko, enten fordi man selv er i risikogruppen eller har en nær pårørende i husstanden som er i risikogruppen, så skal man kontakte sin nærmeste leder for afklaring omkring fremmøde. I tvivlstilfælde skal man kontakte egen læge.

Se evt. Sundhedsstyrelsens pjece ”Til dig der er en nær kontakt til en person med ny coronavirus”.

Ved positiv COVID-19 test

Frederikssund Gymnasium forventer at alle ansatte og elever, der testes positive for COVID-19, følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation og opsporing af nære kontakter. Se nærmere her

 For ansatte og elever, vil Frederikssund Gymnasium gerne opfordre til at du orienterer din nærmeste leder/skolens ledelse, om at du er testet positiv. Det er frivilligt, om du vil oplyse om at du er blevet smittet, men hvis du gør, vil din skolens ledelse med dit samtykke informere relevante elever og kolleger om, at de skal være særligt opmærksomme på eventuelle sygdomstegn.

Af hensyn til andre, vil vi også gerne vide, hvor du har opholdt dig i bygningen i dagene op til at du er testet positiv – hvilke lokaler du været i, hvilke toiletter du har benyttet og om du har været i kantinen. De steder, du har været, vil blive gjort ekstra grundigt rent, før de benyttes igen.

COVID-19-smittede skal først møde på arbejde igen, når der er gået 48 timer efter de sidste symptomer er overstået, Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 skal det vurderes, om nogen i klassen/holdet/teamet mv. kan betragtes som ”nære kontakter” og derfor skal blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger en test for COVID-19, der er negativ, jf. retningslinjer vedr. COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter.

Ung med COVID-19

Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nuværende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte i 48 timer før man udviser tegn på symptomer. Derfor er der også særlige forholdsregler for personer uden tegn på sygdom. Det antages, at størstedelen af smitte sker fra personer med symptomer. Hvis der forekommer smitte fra personer uden symptomer sker det ikke ved hoste/nys. men ved at der overføres smitstof fra næse og mund via hænder til genstande og overflader, der berøres af andre, der smittes ved ligeledes at røre ved næse/mund. Hyppig håndvask med vand og flydende sæbe, rengøring (særligt af kontaktpunkter, som fx håndtag) og afstand er derfor de vigtigste elementer i at hindre smittespredning.

Brug smittestop-appen

FG opfordrer iøvrigt alle elever til at downloade og anvende smittestop-appen.

De nye retninglinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet er værd at læse.

Velkommen tilbage fra din velfortjente sommerferie 🙂