Mød vores lærere

Forældrebrev om undervisningen pga COVID-19

Kære alle

I denne uge kom så Statsministerens forlængelse af vores hjemsendelse, der nu varer til og med påske.

Vi må derfor indstille os på en lidt længere periode med omlagt virtuel undervisning – og vi ved, at det er hårdt for alle parter! Vi forventer, at en ny melding frem mod d. 13.4., vil bringe lidt mere klarhed over evt. konsekvenser for resten af skoleårets undervisning – og ikke mindst eksamen.

Hermed en status fra os om, hvad myndighedernes udmeldinger betyder for dagligdagen på FG nu:

 • Lærerne gør alt hvad de kan for at lave meningsfuld og varieret undervisning under disse svære vilkår, og de melder tilbage, at I knokler godt på 🙂
 • Vi ved, at denne periodes undervisning kommer til at have indflydelse på (/tælle med i) de afsluttende standpunktskarakter, de såkaldte årskarakterer, så derfor er det ekstra dejligt, at I tager fra – og tager det seriøst.
 • De almindelige rammer og regler gælder stadig, så husk fx at skrive fraværsårsager, hvis I bliver syge mv.
 • 3g’erne sidder med SRP i denne periode, og det virker til at der er god kontakt mellem elever og vejledere via Teams, Lectio eller tlf. Forsat god skrivelyst til jer 🙂
 • Karin er opmærksomme på nødvendige bogudlån, og systemet fungerer fint – der ligger nogle bøger klar ved hovedindgangen og afventer udlån (I ved selv hvem det gælder). Kom gerne ml. kl. 9-11 og find MR eller AP, der kan hjælpe.
 • Hvad ved vi om arrangementer efter d. 13.4.?
  • Gallafest aflyses i traditionel form d. 17.4.! Vi overvejer alternative måder at fejre året på inden sommer, når vi kender udviklingen bedre.
  • Idrætsdag: Hvis vi går i skole d. 23.4. afholder vi idrætsdag – med jubel og hurra-dyst klassevis! Endelig afgørelse om idrætsdagen kommer efter næste udmelding fra myndighederne (v. påsketid).
  • Alle andre aktiviteter inden sommer må vi afvente at træffe beslutning om, når vi kender meldingerne efter d. 13.4.
  • Vi reviderer teksten på hjemmesiden “Forældrebrev om undervisningen”, så den flugter disse meldinger.

I må meget gerne vise jeres forældre denne besked, så de ved hvordan vi håndterer skolegangen.

Hvis I selv er i tvivl om noget, så er MR og AP som altid til at fange i en Lectiobesked.

Gid I holder kroppen godt i gang, hovedet koldt og humøret oppe! Jeg ved, at idrætslærerne gør hvad de kan, for at I også får pulsen lidt op ind imellem 🙂

Jeg tror, at vi alle oplever en sær ensomhedsfornemmelse og en smule skærmkuller i disse dage, så husk at holde nogle gode pauser også!

Håber I alle er friske og ved godt mod.

 • vi ses på FG efter påske 😉

Mange hilsner

Agnethe

D. 27. marts 2020

Besked til eleverne i Lectio:

Orientering til eleverne vedr. lukningen af skolen pga. COVID-19

Følgende retningslinjer træder i kraft med virkning fra mandag den 16.3.20.

Generelt om den kommende tid

Udgangspunktet er, at ALLE planlagte timer afvikles og afholdes virtuelt, dvs. undervisning flyttes fra skolen og hjem til jer. I skal altså gå i skole hjemme og være online i det antal moduler, som I har hver dag.

I får besked via Lectio fra jeres lærere om, hvad I skal lave hjemme i hvert enkelt modul.

Aktivitetsmoduler aflyses og almindelig undervisning genoprettes.

Registrering af fravær

Der registreres fravær for de virtuelle moduler, som I er vant til det. Fraværsregistreringen laves på baggrund af lærerens vurdering af, om I har deltaget i undervisningen.

Enhver henvendelse om fravær stilles derfor til læreren (ikke til AP eller kontoret).

Bøger

Biblioteket er åbent for bogafhentning på tirsdag kl. 9-11 som den eneste dag i den kommende periode.

Skriv besked i Lectio til KK, hvis der er bøger, som du gerne vil låne, så er de klar til på tirsdag.

Studievejledning

Du kan som altid kontakte din studievejleder i en besked i Lectio. Er der brug for et møde, aftales det med studievejlederen, om man evt. skal ringe sammen.

Anbefalinger om øvrig adfærd

Hold ikke fester mv., hvor I udsætter hinandens familier for særlig smittefare. Overhold de almindelige anvisninger fra Sundhedsstyrelsen om social kontakt og adfærd i øvrigt.

____________________

Vores lærere

På Frederikssund Gymnasium har vi kun dygtige og dedikerede lærere, som vi er meget stolte af. Det er dem, som sikrer et højt fagligt niveau på skolen, og det er dem, som hjælper dig igennem dine faglige år på Frederikssund Gymnasium.

Her kan du møde Anna, som underviser i dansk og engelsk.

Her kan du møde Niels, som underviser i spansk og engelsk.