Natur & Miljø

Biologi B & Matematik B

Denne fagpakke retter sig mod elever med interesse inden for områderne natur og miljø og mod elever der har interesse i det sundhedsfaglige område.

I fagpakken vil vi blandt andet beskæftige os med hvordan naturen fungerer på mikroskopisk niveau, samt hvordan mennesket påvirker naturen. Ligeledes vil forskellige dele af menneskets fysiologi, samt arvelighed og gensplejsning være beskæftigelsesområder. Undervisningen omfatter desuden både praktisk arbejde i et laboratorie og feltarbejde ude i naturen.
Rettet mod fremtiden

Fagpakken giver et godt fundament og opfylder adgangskravene til en lang række professions- og erhvervsuddannelser, eksempelvis laborant-, sygeplejeske- og bioanalytikeruddannelserne. Samtidigt opnås, at man ved optag på læreruddannelsen kan vælge undervisningsfag inden for det naturfaglige område.

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet

Sproglig fagpakke

Tysk B & Psykologi C

Er du interesseret i mennesker? Synes du andre sprog og kulturer er spændende? Vil du gerne kunne kommunikere med mennesker på tværs af kulturer?

I den sproglige fagpakke er fokus på sprog, kultur og menneskelige relationer. Du vil oparbejde en større forståelse af, hvordan mennesker fungerer, både individuelt og i grupper, og hvordan de kommunikerer. Du vil også få muligheder for at udvikle dine sproglige kompetencer og kommunikative færdigheder indenfor tysk, oparbejde en forståelse af den tyske kultur og trække paralleller til Danmark og din egen kultur.
Rettet mod fremtiden

Fagpakken giver en række muligheder for videre uddannelse indenfor sprog og kommunikation, samt mulighed for at vælge tysk som undervisningsfag på læreruddannelsen.

Se mere om dine muligheder efter HF på adgangskortet

Medier & Samfund

Mediefag B og Samfundsfag B
Denne fagpakke retter sig mod dig der er interesseret i det samfund, du lever i. Synes du, det er spændende, hvordan film og tv påvirker, former og provokerer vores opfattelse af samfundet, og vil du selv arbejde med at lave film, der har stærke budskaber, så er fagpakken Medier og samfund måske noget for dig.

I fagpakken vil du få samfundsfaglig viden om demokrati, politik, ideologier, økonomi, som vil gøre dig i stand til bedre at forstå det samfund, du lever i. I mediefag vil du få redskaberne til at få større indsigt i film og tv-programmer ­­– hvordan de er lavet, hvad de handler om, og hvilke virkemidler de bruger. Ikke kun teoretisk, men også praktisk, idet du selv kommer til at stå foran og bag kameraet.

Hvis du vælger fagpakken Medier og samfund vil du komme til at arbejde med spørgsmål som: Hvilken rolle spiller medier i demokratiet? Hvordan påvirker medierne vores opfattelse af samfundet? Hvordan sætter medierne dagsordenen i samfundet? Hvordan bruger politikerne medierne? Hvordan kan fiktionsfilm være politiske?

Rettet mod fremtiden
Fagpakken giver dig et solidt fagligt afsæt for en videregående uddannelse med samfunds- og mediefaglig vinkling, f.eks. uddannelsen i tv- og medietilrettelæggelse, journalisthøjskolen og læreruddannelsen i fag som dansk, engelsk og samfundsfag.

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet

Ressourcer & Samfund

Naturgeografi B og Samfundsfag B

Er du interesseret i at forstå verden og måske gerne vil gøre en forskel? Synes du det er relevant at forholde sig til hvorfor nogle mennesker er fattige, også selvom de har diamanter i undergrunden? Vil du gerne forstå hvad en bæredygtig udvikling egentlig er? Drømmer du om at gøre en forskel for mennesker – Ude i Verden eller tæt på dig, så skal du starte med fagpakken Ressourcer & Samfund.

I fagpakken vil du komme til at arbejde med spørgsmål som; Hvorfor er de så fattige i Bolivia, når de har så mange råstoffer? Hvorfor stiger havene? Hvornår kommer den næste stormflod i Frederikssund og kan vi gør noget for at sikre os? Hvad består din telefon af? Kan man bygge en bæredygtig by? og meget andet.

Rettet mod fremtiden
Fagpakken Ressourcer og Samfund lægger op til videregående uddannelse indenfor Miljø og samfund, pædagog, læreruddannelsen med undervisningsfag i et naturvidenskabeligt fag og samfundsfag mm.

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet

Sundhed & samfund

Idræt B og Samfundsfag B

Er du interesseret i fysisk aktivitet og sundhed? Kan du selv lide at motionere, og synes du, det er spændende at arbejde med kroppen både praktisk og teoretisk, så er fagpakken sundhed og samfund lige noget for dig.

I fagpakken vil du komme til at arbejde med spørgsmål som; Hvad kan vores kroppe holde til? Hvordan og hvorfor spiller sundhed så stor en rolle i vores samfund? Hvad kan forklare danskernes idrætsvaner? Hvad sikrer en effektiv træning? Udover den teoretiske viden, som du opnår gennem arbejdet med disse problemstillinger, så kommer du i høj grad også til at arbejde praktisk.
Rettet mod fremtiden

Fagpakken Sundhed og Samfund lægger op til videregående uddannelse indenfor idræt, politi, sygepleje, ernæring og sundhed, fysioterapi, ergoterapi, pædagogik eller læreruddannelsen med undervisningsfag i f.eks. idræt og samfundsfag.

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet