Naturvidenskabelige studieretninger

Hvis du interesserer dig for jorden og universet, hvad verden omkring dig er lavet af, så skal du vælge en af de naturvidenskabelige retninger på Frederikssund Gymnasium.

På Frederikssund Gymnasium kan du vælge tre forskellige naturvidenskabelige retninger:

 • Naturvidenskab – klassisk
 • Bioteknologi
 • Geovidenskab
 • Biologi

Undervisningen

Den naturvidenskabelige undervisning foregår både i moderne lokaler med ny teknologi på Frederikssund Gymnasium, i felten og i vores nærmiljø.
Vi vægter ekskursioner og studieture højt, hvor vi besøger internationale forskningsinstitutioner.

Naturvidenskab – klassisk

Matematik A – fysik B – kemi B
På denne studieretning kan du arbejde med følgende problemstillinger:

 • Hvordan har matematik, fysik og kemi skabt vores moderne teknologisamfund? Hvilke kræfter virker i naturen og hvordan påvirker de naturen?
 • Hvilke byggesten består verden af?
 • Hvordan laver man forsøg og eksperimenter for at lære noget om vores omverden?
 • Hvordan hjælper matematik med at løse problemer fra den virkelige verden?
 • Hvorfor er der altid ét korrekt svar i matematik?

Se hvad du kan bruge denne studieretning til på adgangskortet
Se dine muligheder for valgfag her

Bioteknologi

Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B

På denne studieretning kan du arbejde med følgende problemstillinger:

 • Hvordan designes og testes nye lægemidler til sygdomme i hjernen?
 • Hvordan udnyttes mikroorganismer til lægemiddel- og fødevareproduktion?
 • Hvorfor har vi store problemer med resistente bakterier?
 • Hvorfor er nogle mennesker laktoseintolerante?

Se hvad du kan bruge denne studieretning til på adgangskortet
Se dine muligheder for valgfag her

Geovidenskab

Matematik A – Geovidenskab A – Kemi B

På denne studieretning kan du arbejde med følgende problemstillinger:

 • Kan man bo på Mars?
 • Hvorfor smelter isen i Arktis?
 • Kan man leve af sten på Bornholm?
 • Hvad er det for en sten vi bor på?
 • Hvor får samfundet energi fra?
 • Hvorfor er befolkningen i Afrika mange steder så fattige, når de har så mange råstoffer?
 • Kan byen bære?

Se hvad du kan bruge denne studieretning til på adgangskortet
Se dine muligheder for valgfag her

Biologi

Biologi – Kemi (siden er under opbygning!)

På denne studieretning kan du arbejde med følgende problemstillinger:

Se hvad du kan bruge denne studieretning til på adgangskortet
Se dine muligheder for valgfag her