Nordisk samarbejde

Projekt NordUng i ungdomsuddannelserne (NordUng) styrker den nordiske samhørighed mellem unge i uddannelse, samt øger kendskabet til – og viden om – Norden som region. 

I løbet af NordUngs tre år udvikles undervisningsforløb, som kan støtte lærere i alle de nordiske lande i at arbejde med et nordisk perspektiv i en række fag. De deltagende fag er primært modersmålsfag/nabosprogsfag, historie/idéhistorie, samfundsfag, (natur)geografi og biologi.

På Frederikssund Gymnasium har vi en forsøgsklasse, som deltager igennem projektets tre år – og vi udbreder det nordiske perspektiv til mange andre klasser i forskellige forløb. Forsøgsklassen tager bl.a. på studieture til nordiske lande.

I projektet deltager skoler, lærere og didaktiske udviklingskonsulenter fra Danmark, Norge, Sverige og Færøerne.

Projektet er begyndt i efteråret 2023, slutter i foråret 2026 og styres af Københavns Universitet.

https://nordung.ku.dk/