Operation Dagsværk-gruppen

Operation Dagsværk-gruppen består af elever, som alle har den passion, at de gerne vil hjælpe, hvor man kan. Operation Dagsværk er en organisation, som primært arbejder for unges rettigheder rundt omkring i verden. Styregruppens arbejde ligger i at sørge for at engagere elever til selve arbejdsdagen. Arbejdet går ud på at skaffe jobs til elever, som ønsker at deltage i OD-dagen. Derudover sørger OD-gruppen også for at være i kontakt med Operation Dagsværk-sekretariatet, som står for diverse fællestimer og information til ungdomsuddannelserne. Sekretariatet sørger for, at skolerne får materialer til at lave en god kampagne, der sætter fokus på årets støtteprojekt.

I 2018 var fokus eksempelvis på ungdommen i Grønland, og hvor hele 64 procent af de unge mellem 16-18 år ikke starter på en ungdomsuddannelse. Læs mere her: Operation Dagsværk