Optagelse på FG

Søg ind på Frederikssund Gymnasium

Hvis du ønsker at blive optaget på STX, HTX, HF eller HF-X på Frederikssund Gymnasium, skal du inden 1. marts 2024 gå ind på www.optagelse.dk.

På optagelse.dk logger du på med MitID og vælger Frederikssund Gymnasium. Optagelse.dk lukker op for ansøgninger den 15. januar 2024. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal udfylde ansøgningen, kan du spørge din UU-vejleder eller søge hjælp på Uddannelsesguiden.

Når du har søgt om optagelse, vil du modtage en kvittering i e-Boks.

Her på hjemmesiden kan du læse om studieretninger på STX og HTX, samt fagpakker på HF.

Hvis der er noget du er i tvivl om, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os (frsgym@frsgym.dk / 47313011)

Vi glæder os til at byde dig velkommen på FG!

Optagelseskrav STX, HTX, HF og HF-X

Klik her for at læse alle detaljer om optagelseskrav på undervisningsministeriets hjemmeside.

Optagelse på STX på Frederikssund Gymnasium

Hvis du ønsker at blive optaget på STX Frederikssund Gymnasium, skal du inden 1. marts 2024 gå ind på www.optagelse.dk

Vælg Ungdomsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Stx og derefter Frederikssund Gymnasium.

Valg af kunstnerisk fag

Når du søger om optagelse, skal du vælge et kunstnerisk fag i 1.g. Du kan vælge mellem musik, drama, mediefag og billedkunst.

Du skal også vælge et fremmedsprog udover engelsk. Du kan vælge mellem fransk og spansk som begyndersprog på A-niveau. Eller du kan vælge tysk eller fransk som fortsættersprog på B-niveau.

Vær opmærksom på :

  • på STX har du normalt fire fag på A-niveau. Men hvis du vælger et begyndersprog på A-niveau og også ender med at vælge en studieretning med to studieretningsfag på A-niveau, kommer du til at have fem fag på A-niveau med tilhørende ekstra forberedelse, skriftlige afleveringer og eksamen
  • hvis du på nuværende tidspunkt ved, at du senere vil vælge Sprog 1 som studieretning, skal du vælge tysk eller fransk fortsætter som 2. fremmedsprog

Optagelse på HTX på Frederikssund Gymnasium

Hvis du ønsker at blive optaget på HTX Frederikssund Gymnasium, skal du inden 1. marts 2024 gå ind på www.optagelse.dk

Vælg Ungdomsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Htx og derefter Frederikssund Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasium. Vær opmærksom på, at du kommer til at gå på Frederikssund Gymnasium, selv om du rent formelt hører under Frederikssund Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasium.

Optagelse på HF på Frederikssund Gymnasium

Hvis du ønsker at blive optaget på HF Frederikssund Gymnasium, skal du inden 1. marts 2024 gå ind på www.optagelse.dk Vælg Ungdomsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Hf og derefter Frederikssund Gymnasium.

Valg af kunstnerisk fag eller idræt

Når du søger om optagelse, skal du desuden vælge, om du vil have, idræt, billedkunst eller mediefag på C-niveau i 1.hf.

Optagelse på HF-X på Frederikssund Gymnasium

Hvis du ønsker at blive optaget på HF-X Frederikssund Gymnasium, skal du inden 1. marts 2024 gå ind på www.optagelse.dk Vælg Ungdomsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Hf og derefter Frederikssund Gymnasium.

Husk at vedhæfte dokumentation på din diagnose, fx ADHD, autisme, Aspergers syndrom, diagnosticeret angst eller lignende.

Valg af kunstnerisk fag eller idræt

Når du søger om optagelse, skal du desuden vælge, om du vil have, idræt, billedkunst eller mediefag på C-niveau i 1.hf.

OBS! Du kan ikke vælge HF-X på optagelse.dk. Derfor skal du – når du har indsendt din ansøgning – også sende en mail til fgbb@frsgym.dk hvori du skriver, at du har sendt en ansøgning til HF-X.

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.  Prøven varer i 4 timer.

Det drejer sig særligt om ansøgere fra:

  • prøvefrie 9. klasser
  • ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning
  • ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller
  • ansøgere der ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse (retskravet gælder i 2 år).

Du kan læse om optagelsesprøver og datoer her : https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven Her kan du også se eksempler på tidligere optagelsesprøver.