Pædagogpakken

Her bliver du klar til pædagoguddannelsen på et år.

Pædagogpakken tager et år og når du følger denne pakke, er du berettiget til SU.

Følgende fag indgår I pakken:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Psykologi C

Optagelse:

Du kan blive optaget på HF-enkeltfag, hvis du har:

 • Afsluttet folkeskolens 9. klasse og bestået dansk med et tilfredsstillende resultat.
 • Afsluttet folkeskolens 10. klasse og bestået dansk med et tilfredsstillende resultat.
 • Eller tilsvarende AVU.

Her kan du finde din ansøgningsblanket til optagelse HF-enkeltfag

EUX/EUD-pakken

For at komme ind på EUX-uddannelsen og springe grundkurset over, kræver det at du har afsluttet fagene Dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. Forløbet på Frederikssund Gymnasium tager et halvt år.  Der vil løbende være en tæt kontakt til U/Nord

Når du har fulgt EUX-pakken er du ikke tvunget til at starte på EUX, men kan også vælge at fortsætte på en fuld HF eller fortsætte videre på pædagogpakken.

Følgende fag indgår I pakken:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Psykologi C

Optagelse:

Du kan blive optaget på HF-enkeltfag, hvis du har:

 • Afsluttet folkeskolens 9. klasse og bestået dansk med et tilfredsstillende resultat.
 • Afsluttet folkeskolens 10. klasse og bestået dansk med et tilfredsstillende resultat.
 • Eller tilsvarende AVU.

Her kan du finde din ansøgningsblanket til optagelse HF-enkeltfag