Persondatapolitik

Her finder du generelt om Frederikssund Gymnasiums håndtering af GDPR.
Information om varetagelse af GDPR som kommende og nuværende elever og ansatte.
Alt på denne side er samlet i (indsæt link!)
Det er FG’s politik at give alle samarbejdspartnere (elever, forældre, personale og samarbejdspartnere udefra) en fair og god behandling, og vi vil derfor passe godt på de personoplysninger, som vi bliver betroet.

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye persondataforordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft (GDPR). Forordningen har indflydelse på den måde, vi på Frederikssund Gymnasium behandler personoplysninger om dig, ligesom det har indflydelse på, hvilke rettigheder vi skal oplyse dig om.

Helt grundlæggende gælder det, at FG kun må indsamle og behandle personoplysninger, vi har brug for, og vi må kun bruge dem til præcist dét formål, som er tilsigtet.
Her finder du vores retningslinjer for, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har, hvis du er registreret hos os som elev, ansat eller gæst.

For elever

På Frederikssund gymnasium behandler vi kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt, sagligt begrundet og proportionelt. Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gymnasiale lovgivning.

Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, der er saglig begrundelse og det er nødvendigt eksempelvis, når vi skal identificere dig, placere dig på hold, , undervise og administrere dit fravær, samt for at vi kan dokumentere, at du kan oprykkes til næste klassetrin, indstilles til eksamen, modtage SU eller andre ydelser.

Når du, som elev, starter på Frederikssund Gymnasium på enten stx, hf eller htx, modtager vi en række oplysninger om dig fra Optagelse.dk. Det er dit navn, din adresse, dit telefonnummer, e-mailadresse og dit CPR-nr. samt de tilsvarende oplysninger om dine forældre eller værger.

Dine oplysninger bruger vi til at sikre, at du har ret til at gå på FG og for at kunne tilrettelægge undervisningsforløbet for dig. Desuden har vi behov for at kunne komme i kontakt med dig og dine forældre/værger.

Nødvendige oplysninger, der kræver registrering er:

 • Oplysninger om, hvilke undervisningshold du er placeret på, ønsker ift. studieretning
 • Dit foto (udelukkende til intern visning på Lectio)
 • Individuelle aftaler, fx om udlån af it-udstyr og bøger til dig
 • Oplysninger om dine faglige resultater og standpunkt
 • Oplysninger om din deltagelse i prøver og eksamen
 • Oplysninger om dit fravær og fraværsgrunde
 • hvis du beder om skolegang på særlige vilkår, fx pga. handicap eller særlige sociale forhold
 • hvis du tilsidesætter skolens studie- og ordensregler, eller vi har mistanke om snyd til prøver eller eksamen
 • hvis du aflægger ordblindetest
 • hvis du skal på studietur (i så fald skal du og evt. også dine forældre aflevere paskopi)
 • hvis du søger om dispensation til udeboende SU på baggrund af fx særlige forhold i hjemmet.
 • Registrering af følsomme personoplysninger om dig som led i studievejledning, hvis det ikke sker til brug for ansøgning om SPS-midler, dispensation til udeboende SU eller anden form for støtte, fx ekstra tid til eksamen.

Håndbog i behandling af personoplysninger for medarbejdere på Frederikssund Gymnasium (Pixi)

Retningslinjer for behandling af personoplysninger – gælder for alle medarbejderne på Frederikssund Gymnasium

1. Brug passwords (eller fingeraftryk som adgangskode) på din computer og opdater med et nyt, unikt password hver gang systemet beder om det (hver 6. måned) – eller oftere. Memorér passwords og undlad at skrive det ned. Dit password må under ingen omstændigheder fremgå af noter, der er tilgængelige for andre. Tast aldrig passwords mens computeren er koblet til projektor eller lignende, hvor passwordet kan aflures.
2. Log ud eller luk computeren, hvis du forlader den (fx i klasselokalet).
3. E-mails med fortrolige og følsomme personoplysninger sendes fortrinsvis via E-Boks eller Outlook. Mails fra fgxxx@frsgym.dk er godkendt i arbejdssammenhænge.
4. Hvis personoplysningerne er modtaget eller sendt via e-mail, slettes mailen senest 1 måned efter sagsbehandlingen/relevansen af informationen er afsluttet/aktuel.
5. Bidrag til løbende at slette sager og oplysninger, herunder personoplysninger, der ikke længere er relevante.
6. Tag ikke nye it-systemer eller digitale platforme i brug, uden at det er godkendt af ledelsen.
7. Åben ikke mails, der ser mistænkelige ud, eller som kommer fra afsendere, du ikke kender.
8. Ved tyveri eller bortkomst af it-udstyr (fx pc, tablet og/eller smartphone, som man har fået udleveret som arbejdsredskab, skal man straks kontakte IT-ansvarlige.
9. Kontakt nærmeste leder eller IT-administrator, hvis du bliver opmærksom på noget mistænkeligt.