FG’s persondatapolitik

Persondatapolitik:

Det er FG’s politik at give alle samarbejdspartnere (elever, forældre, personale og samarbejdspartnere udefra) en fair og god behandling, og vi vil derfor passe godt på de personoplysninger, som vi bliver betroet. Efter den 25. maj 2018 er der kommet et særligt fokus på beskyttelse af persondata i form af EU’s databeskyttelsesforordning, også omtalt persondataforordningen eller den engelske forkortelse, GDPR (General Data Protection Regulation). Læs mere om forordningen her: GDPR

Når du starter på Frederikssund Gymnasium som elev på enten stx, hf eller htx, modtager vi en række oplysninger om dig fra Optagelse.dk. Det er dit navn, din adresse, dit telefonnummer, e-mailadresse og dit CPR-nr. samt de tilsvarende oplysninger om dine forældre eller værger.

Dine oplysninger bruger vi til at sikre, at du har ret til at gå på FG og for at kunne tilrettelægge undervisningsforløbet for dig. Desuden har vi behov for at kunne komme i kontakt med dig og dine forældre/værger.

Kun de, der arbejder i skolens administration og ledelse samt studievejlederne, har adgang til disse oplysninger.

I din tid som elev:
Når din daglige gang på skolen begynder, får vi helt naturligt ny information om dig. Det gælder dit skema og dine karakterer i Lectio, og det gælder også oplysninger om dit eventuelle fravær og dine egne oplysninger om årsagerne hertil. Disse oplysninger har lærerne adgang til.

Hvis du kommer i konflikt med studie- og ordensreglerne, kan du få en eller flere sanktioner, og dokumenterne herom vil blive registreret. Endelig vil der i det studieadministrative system blive gemt beskeder, dine svar på ikke-anonyme spørgeskemaer i Lectio, dine boglån samt oplysninger om din eventuelle modtagelse af SU. Du kan desuden blive bedt om dokumentation for sygdom, og sådanne attester gemmer vi sammen med alle de andre oplysninger. Disse oplysninger er kun tilgængelige for administrationen, ledelsen samt studievejlederne.

Skriftlige afleveringsopgaver, som du laver i løbet af din studietid på FG, er din ejendom og bliver i løbet af din studietid gemt digitalt i det studieadministrative system Lectio. Her har alle lærere adgang til alle dine besvarelser. Lectio bruger desuden besvarelserne til deres plagiatkontrol.

Tilsvarende vil de eksamensopgaver, du kommer til at aflevere via Netprøver.dk, blive gemt i Styrelsen for IT og læring, der er en del af Undervisningsministeriet. Netprøver.dk bruger også dine besvarelser til plagiatkontrol. Det samme gælder, hvis du selv eller din lærer kontrollerer opgaven hos Urkund.se.

Hvis du har fortrolige samtaler med eksempelvis en lærer eller studievejleder, bliver dine oplysninger ikke bragt videre uden at I har aftalt, hvad der skal siges.

Der er nogle oplysninger, som skolen er forpligtiget til at gemme permanent ifølge Arkivloven. Det er dit navn, dit CPR-nummer og dit eksamensbevis.

Vi arbejder på at kunne få alle andre oplysninger slettet senest 5 år efter, du er blevet optaget på skolen, men det studieadministrative system (Lectio) er p.t. ikke indrettet, så det kan lade sig gøre. Derfor vil skolen fortsætte med at have adgang til disse oplysninger, selvom de ikke har nogen betydning, efter du har forladt skolen.

Billeder og samtykke:
På skolens hjemmeside og profiler på de sociale medier (fx facebook og Instagram) bringer vi jævnligt situationsbilleder af aktiviteter på skolen. Det gør vi for at kunne informere alle elever og lærere på skolen, tidligere elever, forældre og andre med interesse for skolen om de aktiviteter, der foregår. Hvis du finder dig selv på sådan et foto, og du synes, det er en ubelejlig situation, kan du altid kontakte skolens kontor, der vil sørge for, at billedet slettes igen.

Vi vil også gerne bringe et portrætfoto af dig i Lectio, så lærerne kan se, hvordan du ser ud og som også er beregnet til dit studiekort i den tid, som du er elev på FG. Det kræver dit samtykke, som du bliver bedt om at opfylde i forbindelse med din optagelse på FG. Optagelsesbrev og relevante samtykkeerklæringer fremsendes via e-boks og kan til enhver tid trækkes tilbage.

Helt grundlæggende gælder det, at FG kun må indsamle og behandle personoplysninger, vi har brug for, og vi må kun bruge dem til præcist dét formål, som er tilsigtet.

I samarbejde med FG’s DPO (Data Protection Officer) har vi hele tiden fokus på at holde alle medarbejdere ajour med lovgivning, gode råd samt fornuftig håndtering af persondata.

Kontakt:

Du kan altid kontakte FG om dette:
frsgym@frsgym.dk

Du kan også kontakte vores DPO (Data Protection Officer):
Flemming Rasmussen
Databeskyttelseskonsulent, EFIF

Tlf. 2060 1942
E-mail: fr@efif.dk