Projekter

Frederikssund Gymnasium – et projektgymnasium

På Frederikssund Gymnasium har vi hele tiden udviklingsprojekter i gang. Projekterne har forskelligt indhold, forskellige tidshorisonter og forskellige mål og midler.

Derfor gør vi det
Vi arbejder med projekter, fordi vi har et ønske om at skabe en levende, inkluderende og lærende skole. Arbejdet med projekter giver os et andet blik på undervisningen, skolen og omverdenen. Og det styrker det tværfaglige samarbejde på skolen.

Det vi gør
Projekterne kører sideløbende med den almindelige undervisning og bliver gradvist integreret i skolens dagligliv, efterhånden som de er modne til det.

Projekterne handler om alt fra skolekultur og nordisk samarbejde til rekruttering og etablering af en klimaskov.

Hvordan vi gør det
Vi har fire projektdage i løbet af et skoleår. Projektdagene er dage, hvor projektgrupperne mødes og har en hel dag til rådighed til at arbejde sammen om at få projektet til at leve. Dagene bliver brugt til fx oplæg, inspirationsture og koordinerende møder. I tiden mellem projektdagene arbejder de enkelte medarbejdere videre med de opgaver, gruppen har aftalt på projektdagene.

Hvem der gør det
Projekterne bliver formuleret og drevet af gymnasiets ansatte. Hver projektgruppe består af 6-10 ansatte og har en lærer som projektleder. På denne måde sikrer vi, at projekterne har en direkte kobling til undervisningen.

Den tætte kobling til undervisningen betyder, at alle projekter hen ad vejen skal involvere eleverne. I nogle projekter sker det hurtigt – andre projekter kræver længere forberedelse. Men det er oftest sådan, at involveringen af eleverne sker gradvist i projektets levetid.

Hvornår vi gør det
Hvert forår har lærerne mulighed for at præsentere deres ideer til projekter for det kommende skoleår for ledelsen.

De projekter vi går videre med, bliver præsenteret for hele personalegruppen i maj. Den lærer der har lavet projektbeskrivelsen, er projektleder og også den der præsenterer projektet for personalegruppen. Alle ansatte vælger sig ind på et projekt, som de er en del af i det/de kommende skoleår.