Frederikssund Gymnasium – et projektgymnasium

På Frederikssund Gymnasium involveres alle elever og ansatte i forskellige projekter.

Projekterne er forskelligartede og har forskellige mål og midler. Men fælles for alle projekterne er et ønske om at skabe en levende, inkluderende og lærende skole. Hvert år har vi gang i 10-12 projekter med forskelligt indhold og tidshorisonter. Eksempler på projekter kan være skolekultur, internationalisering eller Makerdidaktik.

Elever og ansatte involveres på forskellig vis i de forskellige projekter.