Kære elever og forældre

Den 24. februar kom de nye meldinger om genåbningsplanerne. Vi glæder os med dem i Nord- og Vestjylland og på Bornholm, hvor gymnasierne åbnes den 1. marts med krav om 2 gange Corona-tests ugentligt! Vi andre må vente lidt endnu, og næste chance bliver den 15. marts, hvor næste vurdering af genåbningen er. Ellers kigger vi hen imod den 5. april.

Som I nok også mærker selv og læser om i medierne, er der stort fokus på både det såkaldte faglige efterslæb og på trivsel – eller rettere mistrivsel – under denne langvarige nedlukning! Derfor er der to tiltag på vej:

a) Vi forlænger/strækker undervisningen til ind i maj/juni (pt. ligger der skema til 1.6.), så I vil opleve en vis udtynding i skemaet i de kommende uger.

b) Vi får muligheder for at lave rene trivselsmæssige arrangementer her i foråret i en eller anden form. Mere herom senere :)

På FG ser vi derfor frem mod sommeren i 3 etaper:

1) Frem til påske (fredag den 25. marts): Lidt mindre virtuel undervisning i denne periode. Noget undervisning flyttes/gemmes til vi kan ses i maj/juni.

2) Fra påske (den 6. april) til 31. maj: Vi regner med fysisk undervisning. Eksamensplanen offentliggøres i begyndelsen af maj måned. Der ligger skriftlig DAA-eksamen den 21. maj, men ellers kører der almindelige undervisning.

3) I juni vil der være mundtlig eksamen, nogle projekter og muligvis årsprøver. Desuden vil der være undervisning i fortsætter-fag.

Vi vil gerne opfordre alle til – i endnu et par etaper – at holde fast i den gode kurs i forhold til smitteadfærd! Husk at mødes fysisk i “egne bobler” og komme ud i det gode forårsvejr! Nøjjji hvor solen var længe ventet – men det er I virkelig, virkelig også :)

Opdatering den 3. marts med supplerende information: 

Her er 4 ting, som I meget gerne skal læse/dele og snakke med hinanden om:

1) Kraftig opfordring til test! Alle bør blive testet jævnligt, og når vores tur kommer til delvis genåbning bliver det med krav om 2 x ugentlig tests (evt. her på Campus). Nogle enkelte skal lave SRP-forsøg fx. så her skal I gerne have en negativ test i lommen inden I kommer i laboratorierne.

2) Det vigtigt, at I reagerer på egen trivsel! I må meget gerne være på FG, hvis I har brug for ro og afveksling :) Måske arbejder mange hjemme i husstanden, og så er det svært at lære noget. Hvis I hver især har lyst og brug for at være på FG, så kontakt studievejlederen eller ring til kontoret om at arbejde på FG.

3) Vi laver i første omgang nogle trivselsmæssige aktiviteter i 1. årgang på ca. ½ dage i uge 11, hvor vi kan være udenfor. I får klassevis besked fra lærerne om ca. en uges tid omkring 10. marts om det.

4) Nogle har opdaget det: Skrivestuen er “genopstået” og er i fysisk form! I får direkte besked fra MR eller AP, hvis I skal møde ind her, og lave skriftligt arbejde.

Mange hilsner,

Agnethe Dybro Pedersen & Morten Winther Ravn

Rektor & Vicerektor

Brug smittestop-appen

Vi opfordrer iøvrigt alle elever til at downloade og anvende smittestop-appen.

De nyeste retninglinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet.