Kære elever og forældre

Fredag den 23.10.20 var der pressemøde med Statsministeren og diverse sundhedsmyndigheder om nye Corona-restriktioner. Her er hvad de kommer til at betyde for os:

Gældende fra d. 29.10.20 frem til 02.01.21:

Undervisningen generelt:

Den er stadig fysik, klassevis/holdvis på gymnasiet – ingen ændringer her. Dog er der skærpet fokus på hygiejne – især ved gruppearbejde. Faste grupper, fx Netwerksgrupper er at foretrække ift. evt. smitteopsporing, men pædagogiske hensyn kan veje tungere. Det er læreren, som afgør undervisningsformen. Fx kan læreren stadig booke nordkantinen eller festsalen til undervisning, hvis man altid husker at spritte af efterfølgende.

På fællesarealer:

• NYT: ” Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.” Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Dvs. på gangene, i kantinen og fællesarealer skal man huske korrekt brug af mundbind!

Aktivitetsmoduler:

Den 03.11.20 genoprettes noget undervisning. Der planlægges således ikke flere aktivitetsmoduler pt., da aktiviteterne primært går på tværs af klasser/hold, hvilket frarådes.

Samlinger:

Tirsdag den 27.10.20 kl. 12.05-12.30 afholdes den første virtuelle samling for alle. Lærerne får links til Teams, så vi er sammen klassevis ude i lokalerne via storskærm. Ledelsen informerer fra festsalen, og spørgsmål er meget velkomne undervejs!

Terminsprøver: Kan afholds som planlagt.

Introdage for nye 1g-klasser i november: Kan afholdes som planlagt – dog med fokus på faglig teambuilding frem for rene sociale arrangementer.

Halloween-ugen i uge 44: Kan afvikles som planlagt – dog selvfølgelig med mundbind torsdag og fredag på fællesarealerne :)

Hold fast i de gode vaner, så vi undgår nedlukning! Vi har stadig ingen smittede og mange ting fungerer jo trods alt, så længe undervisningen kan køre.

Mvh. Agnethe og Morten

Rektor og vicerektor

26/10-2020

Instruks for håndtering af COVID-19

Hvornår er man syg?

Man vurderes som syg når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde eller skole.

Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion og svær nedre luftvejsinfektion. Det kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær. For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen og, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber. Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19, uden at det dog kan udelukkes.

FG opfordrer alle, der har symptomer på COVID-19, til at få foretaget test. Du kan her bestille tid til test.

Hvornår må man komme i skole eller på arbejde?

Ansatte og elever må møde når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. Er der tale om COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole eller på arbejde igen.

Sygdom på skolen

Hvis en elev eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er på skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende kontakte skolens kontor hurtigst muligt og informere om det, med henblik på at vurdere det videre forløb.

Skolen iværksætter herefter arbejdet med at lokaliserer ”nære kontakter” jf. retningslinjer vedr. COVID-19 smitteopsporing af nære kontakter.

Øvrige ”ikke nære” kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne må møde op i skolen.

Skolen laver herefter en individuel konkret vurdering om behovet for yderligere tiltag.

Sygdom i husstanden

Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i hustanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet, jf. generelle råd til dig, der har tegn på sygdom. Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 skal man ikke komme i skole eller på arbejde.

Risikogruppe

Hvis man er i risikogruppen eller har en nær pårørende i husstanden som er i risikogruppen, kan man som udgangspunkt godt møde i skole/på arbejde. I sådanne tilfælde skal man være særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd, samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom og bliver hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades. Hvis man vurderer der er en særlig risiko, enten fordi man selv er i risikogruppen eller har en nær pårørende i husstanden som er i risikogruppen, så skal man kontakte sin nærmeste leder for afklaring omkring fremmøde. I tvivlstilfælde skal man kontakte egen læge.

Se evt. Sundhedsstyrelsens pjece ”Til dig der er en nær kontakt til en person med ny coronavirus”.

Ved positiv COVID-19 test

Frederikssund Gymnasium forventer at alle ansatte og elever, der testes positive for COVID-19, følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation og opsporing af nære kontakter. Se nærmere her

 For ansatte og elever, vil Frederikssund Gymnasium gerne opfordre til at du orienterer din nærmeste leder/skolens ledelse, om at du er testet positiv. Det er frivilligt, om du vil oplyse om at du er blevet smittet, men hvis du gør, vil din skolens ledelse med dit samtykke informere relevante elever og kolleger om, at de skal være særligt opmærksomme på eventuelle sygdomstegn.

Af hensyn til andre, vil vi også gerne vide, hvor du har opholdt dig i bygningen i dagene op til at du er testet positiv – hvilke lokaler du været i, hvilke toiletter du har benyttet og om du har været i kantinen. De steder, du har været, vil blive gjort ekstra grundigt rent, før de benyttes igen.

COVID-19-smittede skal først møde på arbejde igen, når der er gået 48 timer efter de sidste symptomer er overstået, Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 skal det vurderes, om nogen i klassen/holdet/teamet mv. kan betragtes som ”nære kontakter” og derfor skal blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger en test for COVID-19, der er negativ, jf. retningslinjer vedr. COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter.

Ung med COVID-19

Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nuværende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte i 48 timer før man udviser tegn på symptomer. Derfor er der også særlige forholdsregler for personer uden tegn på sygdom. Det antages, at størstedelen af smitte sker fra personer med symptomer. Hvis der forekommer smitte fra personer uden symptomer sker det ikke ved hoste/nys. men ved at der overføres smitstof fra næse og mund via hænder til genstande og overflader, der berøres af andre, der smittes ved ligeledes at røre ved næse/mund. Hyppig håndvask med vand og flydende sæbe, rengøring (særligt af kontaktpunkter, som fx håndtag) og afstand er derfor de vigtigste elementer i at hindre smittespredning.

Brug smittestop-appen

FG opfordrer iøvrigt alle elever til at downloade og anvende smittestop-appen.

De nye retninglinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet er værd at læse.