Et genåbnet samfund

FG d. 24.01.2022:

Som skrevet sidst (i INFO #9 i Lectio) skal vi navigere i et genåbnet samfund, mens der er rekordmange smittede. Det kan virke paradoksalt, men heldigvis er det jo fordi, at meget få bliver alvorligt syge. Vi skal derfor igennem en (forhåbentlig meget kort) periode nu, hvor ikke alle er til stede i klassen, og en del lærere også er hjemme. Men undervisningen fortsætter fysisk alligevel.

I har været super gode til at skrive, når I får covid (m. positiv pcr-test), så nu er det blevet “standard-svar” jeg sender ud, og I kender reglerne om de 48 t. symptomfrihed mv.

Så fra 24.01.2022:
– Hvis du får covid (positiv på pcr), så send besked til Lotte (LKS) på kontoret

– Hver eftermiddag gør vi status på kontoret, og sender besked ud til klasserne, som er berørt af smittede.
– Husk stadig at have gyldigt coronapas
– Husk løbende test, fx via vores udleverede hjemmetests 2 x ugentligt.
– Husk stadig at spritte hænder af og holde afstand til andre klasser mv.

Gid det snart klinger af :)

FG d. 20.01.2022:

Kære alle

Nu kom der forsyninger i dag: Selvtests til hjemmebrug!

Vi kan allerede uddele den første runde fredag 21.01.2022, hvor vi kommer rundt med dem til stamklasserne, og der er max. 2 stk. per mand.

Der er forskellige forhold I skal være opmærksomme på:
1) Det er et tilbud (!). I behøver ikke bruge det, men kan fortsat benytte de offentlige teststeder
2) I får dem med hjem, og må altså ikke bruge dem på FG (for så er der særlige hygiejnekrav til os, og det kan vi ikke styre/kontrollere)
3) Følg vejledningen i pakken
4) I bedes bruge den første på søndag, så I er nytestede mandag morgen :)
5) Testens resultat kommer ikke ind i coronapasset – det er blot en screening der kan give en pejling på, om man skal bestille en pcr-test.
6) Testen er således kun til dem som føler sig friske (!) og ikke egnet til følgende grupper:
• Personer med symptomer på COVID-19. (Bestil i stedet pcr-test)
• Personer som er nær kontakt til et smittet. (Bestil i stedet pcr-test)
• Personer som har været smittet inden for de seneste 12 uger.
• Personer der som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes
7) I kan få max. 2 tests hver per uge, hvilket passer til den anbefalede hyppighed for testning
8) Vi uddeler tests igen på næste fredag (i uge 4)

Vi må se hvordan det går. Målet er selvfølgelig at der opfanges flere smittede tidligt, så smitten ikke breder sig unødigt på FG :)

God fornøjelse med hjemmetestningen.

FG d. 17.01.2022:

Vi lever nu heldigvis i et ret genåbnet samfund, hvor vi kan gå i teateret, i biografen mv., så derfor skal vi nu lære at leve med corona på en ny måde!

Vi er ikke i fare for at blive lukket ned, siger Styrelsen for Patientsikkerhed (med mindre, at vi selv skønner, at det er nødvendigt, fx pga personalemangel) og reglerne for “nære kontakter” er også justeret igen (fredag d. 14.1.22). Så hermed hvad vi nu skal huske:
– Meld til AP hvis du får COVID (så vi har et overblik og kan orientere elever og lærere ift. den enkeltes egen vurdering af nær kontakt.)
– Nære kontakter, der har fået 3. stik behøver ikke gå i selvisolation (vær OBS på det hvis nogle i hjemmet bliver smittet, hvor I i rimelig grad kan isolere den smittede)
– Nære kontakter, som har været smittede inden for de seneste 12 uger, anbefales hverken selvisolation eller test!
– Nære kontakter, som ikke er vaccineret (m. 3. stik) skal gå i selvisolation og få pcr-test på 4. dagen og kviktest på 6. dag. Hvis pcr-testen på 4. dag er negativ, kan isolationen ophæves!
– Tag selvfølgelig gerne en kviktest, hvis en kammerat testes positiv, og ellers gælder stadig opfordringen til 2 tests ugentligt.
– Der er stadig krav om coronapas på gymnasierne, og vi laver stikprøver. OBS: Hvis du har været smittet, så brug din positive test som coronapas, du skal over for os på “tro og love” erklære, at du har været symptomfri i min. 48 timer, før du kommer i skole.
– Der er også stadig krav om mundbind på gangene frem til 1. februar.

FG d. 04.01.2022:

Vigtigt angående fravær:
– Husk at notere fraværsårsager! Både studievejledere og ledelsen ser dem.
– Vi sanktionerer ikke for covid-fravær! Hvis man er smittet behøver man kun at dokumentere det, hvis vi efterspørger det (MR/AP).

Vigtigt ang. selvtests
– Vi får de længe ventede selvtest til elever og medarbejdere!
– Vi skriver ud igen ang. udlevering mv., men der bestilt nok til at I kan blive testet 2 gange ugentligt.
– Selvtest-resultatet kommer ikke ind i coronapasset, men tjener som en indikator ved tvivlstilfælde, og de kan dække behovet for den almindelige løbende testning.
– Vi regner med, at selvtestningen primært kommer til at foregå hjemme.

De vigtigste rammer for jer er:
– Alle skal have et gyldigt coronapas for at komme på skolen. Vi skal løbende foretage stikprøver.
– Alle skal bære mundbind når vi færdes på fællesarealerne og rundt på skolen.
– Husk at holde afstand til hinanden og spritte hænder af.
– Husk at sætte jer klassevis på valghold.
– I opfordres til at blive testet to gange ugentligt. (Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, deltagere og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger)
– I opfordres til at blive vaccineret, hvis I er over 18 år.

FG d. 27.12.21:

Der er åbnet for, at alle på 18-39 år også kan booke tid til 3. vaccination.  Derfor hermed en opfordring til jer, som er i den aldersgruppe, at følge myndighedernes anbefalinger om vaccination. Det vil have en meget positiv effekt ift. at vi på FG kan gennemføre fysisk undervisning med flest mulige i skole (fra d. 6.1.22).

Hermed rammerne i kort form:

Ang. coronapas: Alle skal kunne vise gyldigt coronapas for at komme på FG.
Skolen har pligt til at foretage stikprøver for at håndhæve dette.

Ang. screeningstests: Alle elever og ansatte opfordres til at tage 2 ugentlige tests!
Opfordringen til test gælder alle elever, kursister, deltagere samt ansatte, dvs. også personer, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas. Vi får desværre ikke lov at lave eget testcenter igen – vi har spurgt ministeren…

Ang. valghold: Det er inden for rammerne, hvis eleverne sidder klassevis i undervisningen på valghold. Dvs. at elever fra samme stamklasse skal sidde grupperet i lokalet, når der er valgfag.

Ang. Mundbild/visir – NYT: På gangene og fællesarealer hvor vi bevæger os rundt, skal vi alle bære mundbind/visir.
Der er ikke krav om brug af mundbind/visir i undervisningen.

OBS: Nogle elever og medarbejdere kan være undtaget pligten om mundbind/visir:
“Elever/kursister/deltagere, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse uddannelsesinstitutionen herom. Det er herefter institutionen, der vurderer, om den pågældende er undtaget fra kravet. Fra https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/soeg-i-spoergsmaal-og-svar?area_sm=a8

Ang. brobygning og introkurser: Brobygning og introduktionskurser skal så vidt det er muligt gennemføres som planlagt, når grundskolerne genåbner. Fra https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/soeg-i-spoergsmaal-og-svar?area_sm=a8 

Anbefalinger ved smitte

Hvis du er nær kontakt og hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet:

Gå straks i selvisolation.
Jf. side 4. her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/N%C3%A6r-kontakt/211109_Naer-kontakt_LANG_publiceret.ashx?la=da&hash=670FCDD5CE74A269C2E80E66EB31697377DAEB95

  • Nær kontakt v. omikronvarianten – også disse anbefalinger:

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person eller en person mistænkt for at være smittet med Omikronvarianten:
– Du skal straks gå i selvisolation og PCR-testes på dag 1, 4 og 6 efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person­. Du kan ophæve din selvisolation efter et negativt svar på din sidste test. Anbefalingerne gælder uanset, om du er færdigvaccineret, tidligere smittet eller ikke er færdigvaccineret.”

Fra https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Naere-kontakters-naere-kontakter-skal-ikke-laengere-gaa-i-selvisolation

Hvorvidt du er nær kontakt skal du selv afgøre

Definitionen af nær kontakt er nu (d. 9.12.21):
– Du bor sammen med en smittet person
– Du har haft direkte fysisk kontakt – for eksempel krammet eller givet håndtryk til en smittet person. Det kan også være, hvis den smittede har hostet eller nyst på dig, eller du har rørt ved den smittedes brugte lommetørklæde, mundbind m.v.
– Du har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv. Jf. side 2 i denne pjece: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/N%C3%A6r-kontakt/211109_Naer-kontakt_LANG_publiceret.ashx?la=da&hash=670FCDD5CE74A269C2E80E66EB31697377DAEB95

  • Vi har alm. fysisk undervisning på gymnasierne i Danmark. Dvs. først hvis Styrelsen for Patientsikkerhed lukker os ned, overgår vi til virtuel undervisning. Jeg holder kontakt med dem og melder selvfølgelig ud til alle, hvis der sker ændringer.
  • Hvis du har fravær pga Covid-19/venter på svar, så noterer du fraværsårsagen i Lectio. Så må man hænge på ift. lektier og opgaver så godt man kan. Vi skal jo bare registrere om I får undervisningen, og kommunikationen om det, går via fraværsårsagerne som MR/AP og studievejlederne ser.

Regeringen kom også med en kraftig anbefaling om at aflyse sociale arrangementer med mange samlet på et sted. Så må vi se om ikke det i stedet for kan blive til en ”nytårskur” i januar!

Vi er glade for, at gymnasierne ikke bliver lukket ned, da det jo heller ikke er i jeres årgange at smitten er høj! Nu er det er primært nattelivet og de sociale arrangementer, der er blevet ramt i denne omgang.

I kan alle være med til, at vi kan holde skolen åben ved at blive testet flittigt og husk også at blive hjemme ved symptomer og sygdom generelt. Der vil fortsat være stikprøvekontrol af Coronapas 2 gange ugentligt på FG.