Så er vi igang igen!

FG d. 4.1.22:

Godt nytår til alle.

Vi glæder os til at se jer fysisk på skolen fra på torsdag d. 6.1.22.

De vigtigste rammer for jer er:
– Alle skal have et gyldigt coronapas for at komme på skolen. Vi skal løbende foretage stikprøver.
– Alle skal bære mundbind når vi færdes på fællesarealerne og rundt på skolen.
– Husk at holde afstand til hinanden og spritte hænder af.
– Husk at sætte jer klassevis på valghold.
– I opfordres til at blive testet to gange ugentligt. (Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, deltagere og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger)
– I opfordres til at blive vaccineret, hvis I er over 18 år.

Vi regner med at der fra midt i januar vil blive stillet selvtest til rådighed. Indtil da skal I benytte det offentlige testsystem. Vi ved endnu meget lidt om de kommende selvtest, men vi ved at de ikke vil indgå i coronapasset. Vi skal nok holde jer opdateret om dette!

Hvis I bliver syge med corona, så skal I være symptomfrie i 48 t. før I kan komme tilbage i skole.
Hvis I bliver testet positive uden symptomer, så kræver det 7 dage i isolation.

Vi håber det hurtigt raser af i den kommende måned :)

FG d. 27.12.21:

Der er nu åbnet for, at alle på 18-39 år også kan booke tid til 3. vaccination.  Derfor hermed en opfordring til jer, som er i den aldersgruppe, at følge myndighedernes anbefalinger om vaccination. Det vil have en meget positiv effekt ift. at vi på FG kan gennemføre fysisk undervisning med flest mulige i skole (fra d. 6.1.22).

FG d. 21.12.21:

Det blev alligevel helt anderledes, end vi troede for bare en måned siden, men nu er vi efterhånden rustet til lidt af hvert.
Heldigvis måtte vi ikke lukke ned pga høje smittetal, men for at være forsigtige op til jul.  1000 tak for hjælpen med at passe på hinanden – godt kæmpet af alle :)

I det nye år tager vi også et par forsigtige første skridt:
– Tirsdag og onsdag efter nytår (d. 4. og 5. januar) afholder vi ren virtuel undervisning!
Eksamen på HF og Hf-e afvikles som normalt.
Der er også enkelte nye tiltag fra ministeriet, som skal mindske corona-spredningen.
Det vigtigste er, at vi igen skal tilbage til brugen af mundbind/visir, når vi færdes mellem hinanden.

Hermed rammerne i kort form:

Ang. coronapas: Alle skal kunne vise gyldigt coronapas for at komme på FG.
Skolen har pligt til at foretage stikprøver for at håndhæve dette.

Ang. screeningstests: Alle elever og ansatte opfordres til at tage 2 ugentlige tests!
Opfordringen til test gælder alle elever, kursister, deltagere samt ansatte, dvs. også personer, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas. Vi får desværre ikke lov at lave eget testcenter igen – vi har spurgt ministeren…

Ang. valghold: Det er inden for rammerne, hvis eleverne sidder klassevis i undervisningen på valghold. Dvs. at elever fra samme stamklasse skal sidde grupperet i lokalet, når der er valgfag.

Ang. Mundbild/visir – NYT: På gangene og fællesarealer hvor vi bevæger os rundt, skal vi alle bære mundbind/visir.
Der er ikke krav om brug af mundbind/visir i undervisningen.

OBS: Nogle elever og medarbejdere kan være undtaget pligten om mundbind/visir:
“Elever/kursister/deltagere, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse uddannelsesinstitutionen herom. Det er herefter institutionen, der vurderer, om den pågældende er undtaget fra kravet. Fra https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/soeg-i-spoergsmaal-og-svar?area_sm=a8

Ang. brobygning og introkurser: Brobygning og introduktionskurser skal så vidt det er muligt gennemføres som planlagt, når grundskolerne genåbner. Fra https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/soeg-i-spoergsmaal-og-svar?area_sm=a8 

Ang. FGs informationsmøde d. 17.1.22: Vi er selvfølgelig ved at justere vores informationsmøde (igen), så det passer til situationen dette år. Mere information om dette følger i starten af januar.

Vi håber, at I alle får en dejlig ferie, og så bliver det igen spændende at se, hvad det nye år byder på!

God jul & Godt Nytår!

Morten & Agnethe

Anbefalinger ved smitte

Generelle regler pga øget smitte i samfundet

FG d. 9.12.21

Kære alle

Efter pressemødet med Statsministeren den 8. december følger vi trop, så hermed de nye udmeldinger om, hvordan vi skal forholde os:

  • Hvis du er testet positiv med Covid-19 (PCR-test), så skriv altid til rektor (Agnethe) om det! Vi har brug for at have overblikket J Tal med smitteopsporing om jeres konkrete tilfælde:

Smitteopsporing: 32 32 05 11

  • Hvis du har haft Covid-19, kan du komme i skole når en af disse betingelser er opfyldt:

 Efter 48 t. symptomfrihed (hvis man har haft symptomer)

            Efter 7 dage (hvis man ikke har haft symptomer)

            Hvis du er nær kontakt: Vaccination/immunitet gør en forskel!

Hvis du er nær kontakt og færdigvaccineret eller tidligere smittet (indenfor 6 måneder) behøver du ikke at gå i selvisolation. Men bliv PCR-testet som udgangspunkt to gange på henholdsvis 4.- og 6.-dagen.

Hvis du er nær kontakt og hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet:

Gå straks i selvisolation.
Jf. side 4. her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/N%C3%A6r-kontakt/211109_Naer-kontakt_LANG_publiceret.ashx?la=da&hash=670FCDD5CE74A269C2E80E66EB31697377DAEB95

  • Nær kontakt v. omikronvarianten – også disse anbefalinger:

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person eller en person mistænkt for at være smittet med Omikronvarianten:
– Du skal straks gå i selvisolation og PCR-testes på dag 1, 4 og 6 efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person­. Du kan ophæve din selvisolation efter et negativt svar på din sidste test. Anbefalingerne gælder uanset, om du er færdigvaccineret, tidligere smittet eller ikke er færdigvaccineret.”

Fra https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Naere-kontakters-naere-kontakter-skal-ikke-laengere-gaa-i-selvisolation

Hvorvidt du er nær kontakt skal du selv afgøre

Definitionen af nær kontakt er nu (d. 9.12.21):
– Du bor sammen med en smittet person
– Du har haft direkte fysisk kontakt – for eksempel krammet eller givet håndtryk til en smittet person. Det kan også være, hvis den smittede har hostet eller nyst på dig, eller du har rørt ved den smittedes brugte lommetørklæde, mundbind m.v.
– Du har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv. Jf. side 2 i denne pjece: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/N%C3%A6r-kontakt/211109_Naer-kontakt_LANG_publiceret.ashx?la=da&hash=670FCDD5CE74A269C2E80E66EB31697377DAEB95

  • Vi har alm. fysisk undervisning på gymnasierne i Danmark. Dvs. først hvis Styrelsen for Patientsikkerhed lukker os ned, overgår vi til virtuel undervisning. Jeg holder kontakt med dem og melder selvfølgelig ud til alle, hvis der sker ændringer.
  • Hvis du har fravær pga Covid-19/venter på svar, så noterer du fraværsårsagen i Lectio. Så må man hænge på ift. lektier og opgaver så godt man kan. Vi skal jo bare registrere om I får undervisningen, og kommunikationen om det, går via fraværsårsagerne som MR/AP og studievejlederne ser.

Regeringen kom også med en kraftig anbefaling om at aflyse sociale arrangementer med mange samlet på et sted. Så må vi se om ikke det i stedet for kan blive til en ”nytårskur” i januar!

Vi er glade for, at gymnasierne ikke bliver lukket ned, da det jo heller ikke er i jeres årgange at smitten er høj! Nu er det er primært nattelivet og de sociale arrangementer, der er blevet ramt i denne omgang.

I kan alle være med til, at vi kan holde skolen åben ved at blive testet flittigt og husk også at blive hjemme ved symptomer og sygdom generelt. Der vil fortsat være stikprøvekontrol af Coronapas 2 gange ugentligt på FG.