Sprogdidaktik

Projekt sprogdidaktik arbejder med at sikre didaktisk nytænkning og udvikling i sprogfagene på HF, HTX og STX.

Det gør vi for at øge elevernes udbytte af undervisningen og deres interesse for at lære fremmedsprog, og for at gøre sprogfagene og deres bidrag til skolens kultur mere synlig.

Vi arbejder med tre overordnede områder:

  • teknologier i sprogfagene
  • faget Almen Sprogforståelse
  • at gøre sprogfagene mere synlige.

I løbet af de næste år vil vi arbejde med muligheder og udfordringer i forhold til de forskellige teknologier, der er i sprogfagene. Det spænder fra digitale læremidler til ChatGPT og oversættelsesværktøjer. Vi arbejder i øjeblikket særligt med, hvilke muligheder og begrænsninger AI kan bidrage med i fremmedsprogsundervisningen.

Vi arbejder også med at nytænke undervisningen i Almen Sprogforståelse (STX). Vi vil gerne knytte Almen Sprogforståelse tættere til faget dansk i grundforløbet og også sikre, at den viden eleverne opnår i faget er anvendelig i de andre sprogfag efter grundforløbets afslutning.

Vi udvikler forskellige aktiviteter, som vi prøver af i egen undervisning. Og vi har nedsat et sprogelevråd med elever fra forskellige årgange på HF, HTX og STX. Eleverne hjælper med planlægning og evaluering af de aktiviteter vi udvikler i projektet.

Projektgruppen består af lærere, der repræsenterer fagene spansk, fransk, tysk og engelsk og de tre skoleformer HF, HTX og STX. Projektet løber over tre år med start i 2023.