Sproglige studieretninger

Hvis du interesserer dig for sprog, kultur og kommunikation, er de sproglige studieretninger noget for dig. Måske ser du dig selv som journalist, korrespondent eller er nysgerrig på at lære kulturer og samfundsforhold at kende tæt på og langt væk. I så tilfælde er sproglige færdigheder en nødvendighed, som mange brancher efterspørger, og som kan føre til mange forskellige videregående uddannelser.

På Frederikssund Gymnasium kan du vælge tre forskellige sproglige retninger med engelsk på A-niveau:

Undervisningen

Moderne faciliteter og materialer – bl.a. er IT naturligvis en integreret del af din hverdag i sprogundervisningen.
Vi lægger vægt på spændende tværfaglige samarbejder med fokus på sprog, litteratur, kultur og samfund.
Vi tager på ekskursioner og studieture, hvor vi blandt andet besøger udenlandske skoler.
Idræt tager derudover på studietur i friluftsliv.

Supersproglig

Engelsk A-Spansk A-Fransk B
Engelsk A-Spansk A-Tysk B

På denne studieretning kan du arbejde med følgende problemstillinger:

 • Hvad deler du med unge i metropoler som London, New York, Paris, Berlin, Madrid og Buenos Aires?
 • Hvilken rolle spiller sproget for identiteten i en globaliseret verden?
 • Hvordan har forfattere og kunstnere inspireret hinanden i den vestlige verden og Latinamerika – fra romantikkens malere og forfattere til filminstruktører i dag?
 • Hvad betyder internettet for kommunikationen verden over?
 • Hvordan kan grammatik- og sprogundervisning foregå digitalt?
 • Hvordan hænger sprog og kultur sammen?

Se hvad du kan bruge denne studieretning til adgangskortet

Se dine muligheder for valgfag her

Sprog & Kultur

Tysk A-Engelsk A-Samfundsfag B

På denne studieretning kan du arbejde med følgende problemstillinger:

 • Hvem er vi som europæiske verdensborgere i et nationalt, europæisk og globalt perspektiv?
 • Hvorfor er stærke sprogkompetencer vigtige i mødet med andre kulturer?
 • Hvad skaber vores identitet i en verden under konstant forandring?
 • Hvilke karrierekompetencer er forbundet med stærke sprogkompetencer og viden om det omgivende samfund i en global og digital verden?
 • Hvordan udvikles aktivt medborgerskab i en digitaliseret verden??

Se hvad du kan bruge denne studieretning til adgangskortet

Se dine muligheder for valgfag her