Studievejledning

Studievejledningen på Frederikssund Gymnasium

Studievejlederne på FG hjælper dig på vej med at gennemføre din uddannelse hos os. I samarbejde med din klasses lærerteam og skolens ledelse støtter vi dig hele vejen igennem din studietid, så du får mest muligt ud af din skolegang på FG, hvad enten du har valgt HF, HTX eller STX.

Vi kan bl.a. vejlede om:

  • Hvordan din uddannelse er bygget op
  • Hvilke valgfag og studieretningsvalg, der er relevante for det du vil efter gymnasiet
  • At få det skolemæssige liv til at hænge sammen med det sociale, økonomiske og personlige
  • Studieteknik
  • Eksamen og eksamensangst

Som studievejledere har vi som udgangspunkt tavshedspligt, så det vi taler om, bliver mellem os. Forældre kan henvende sig til os telefonisk ved at ringe til kontoret på 4731 3011 eller via mail på frsgym@frsgym.dk

På Frederikssund Gymnasium screener vi alle vores førsteårselever i læsning, stavning og matematik i starten af skoleåret for at kunne støtte op om eventuelle faglige vanskeligheder så hurtigt som muligt.


Her kan du se skolens vejledere og deres ansvarsområder i skoleåret 2023/24:

Sara Kjærgaard Rasmussen: 1.b, 3.a, 3.c, 1.s, 1. HF-x, 2. HF-x

Ole Grarup: 1.d, 2.a, 3.d, 1. r, 1.htx, 2.HF

Jonas Bo Hansen: 1.a, 2.b, 2.d, 2.htx, 3.htx

Line Christensen: 1.c, 1.e, 2.c, 2.e, 3.b

Kontakt din studievejleder i Lectio for at aftale en tid til samtale.

 

Vejledning om uddannelsesvalg efter FG:

Det regionale vejledningscenter, Studievalg København, vejleder om uddannelse og erhverv efter din ungdomsuddannelse. De holder både kollektive arrangementer og individuel vejledning.
Studievalgsvejleder fra Studievalg København, Josephine Drefeld (JOD), kommer hver 14. dag. Mail: jokd@studievalg.dk

Ønsker du at booke en tid til en samtale om uddannelse og erhverv efter gymnasiet, så gå direkte til Studievalg.dk.

Læs mere om videregående uddannelser (adgangskrav m.m.) på UddannelsesGuiden

Ønsker du at være up-to-date med de nyeste begivenheder og events fra Studievalg København, så se nærmere på facebook.com/Studievalg