Studievejledning

Vejlederene hjælper dig, når du har brug for det, hele vejen gennem din studietid.
Vejlederne kan vejlede i:

  • Studieteknik
  • Valgfag
  • SU
  • Eksamensteknik

Vejlederen kan blandt andet hjælpe dig med at finde rundt i, hvordan uddannelsen er bygget op. Og om hvilke valgfag og studieretningsvalg, som er relevante for dine uddannelsesønsker. De kan desuden vejlede dig om sociale, økonomiske og personlige forhold. Og de kan fortælle dig om eksamensformer og vejlede om eksamensangst. Din studievejleder har tavshedspligt, så det I taler om, bliver mellem jer. Forældre kan henvende sig til vejlederne telefonisk ved at ringe ind til hovedkontoret på 4731 3011 eller via mail på frsgym@frsgym.dk

Vi screener alle vores førsteårselever i læsning, stavning og matematik i starten af skoleåret for at kunne sætte ind overfor eventuelle faglige vanskeligheder så hurtigt som muligt

Her kan du se skolens vejledere og deres ansvarsområder i skoleåret 2022/23:

Catherine Berg: 1. b, 1.d, 2.b, 3.b, 3.d, 1. htx, 2. htx, 3. htx, hf-e

Sara Kjærgaard Rasmussen: 1.c., 2.a., 2.c., 2.s., 3.c., HF-x

Ole Grarup: 1.a., 1.e., 2.d., 2.r., 3.a., 3.e., 1. r, 1. s

Træffetider:

Kontakt din studievejleder i Lectio for at aftale konsultationstid.

Vejledning om uddannelsessystemet uden for FG:

Det regionale vejledningscenter, Studievalg København, vejleder om uddannelse og erhverv efter din ungdomsuddannelse. De holder både kollektive arrangementer og individuel vejledning.
Studievalgsvejleder fra Studievalg København, Josephine Drefeld (JOD), kommer hver 14. dag. Mail: jokd@studievalg.dk

Ønsker du at booke en tid til en samtale, så gå direkte til Studievalg.dk

For konsultation med Josephine: gå i Lectio, find Josephines aktiviteter i hendes skema, klik og book via linket.

Læs mere om videregående uddannelser (adgangskrav m.m.) på UddannelsesGuiden

Ønsker du at være up-to-date med de nyeste begivenheder og events fra Studievalg København, så se nærmere på facebook.com/Studievalg