Studievejledning

Studievejledning

Vejlederene hjælper dig, når du har brug for det, hele vejen gennem din gymnasietid.
Vejlederne kan vejlede i:

 • Studieteknik
 • Valgfag
 • SU
 • Eksamensteknik

Vejlederen kan blandt andet hjælpe dig med at finde rundt i, hvordan uddannelsen er bygget op. Og om hvilke valgfag og studieretningsvalg, som er relevante for dine uddannelsesønsker. De kan desuden vejlede dig om sociale, økonomiske og personlige forhold. Og de kan fortælle dig om eksamensformer og vejlede om eksamensangst. Din studievejleder har tavshedspligt, så det I taler om, bliver mellem jer. Forældre kan henvende sig til vejlederne telefonisk ved at ringe ind til hovedkontoret på 4731 3011 eller via mail på frsgym@frsgym.dk

Vi screener alle vores førsteårselever i læsning, stavning og matematik i starten af skoleåret for at kunne sætte ind overfor eventuelle faglige vanskeligheder så hurtigt som muligt

Her kan du se skolens vejledere og deres ansvarsområder i skoleåret 2019-20:

Catherine Berg: 1.b, 1.c, 2.a, 2.r

Ole Grarup: 1.r, 2.x, 2.s, 3.a

Dorte Heister Jønsson: 1.d, 1.h, 2.h 2.b, 3.e

Sara Kjærgaard Rasmussen: 1.a, 1.s, 2.c, 3.c, 3.d

Træffetider:

Kontakt din studievejleder i Lectio for at aftale konsultationstid.

Vejledning om uddannelsessystemet uden for FG:

Det regionale vejledningscenter, Studievalg København, vejleder om uddannelse og erhverv efter din ungdomsuddannelse. De holder både kollektive arrangementer og individuel vejledning.
Studievalgsvejleder fra Studievalg København, Berit Maansson (BEMA), kommer hver 14. dag. Mail: bema@studievalg.dk

Ønsker du at booke en tid til en samtale, så gå direkte til Studievalg.dk

For konsultation med Berit: gå i Lectio, find BEMA’s aktiviteter i hendes skema, klik og book via linket.

Læs mere om videregående uddannelser (adgangskrav m.m.) på UddannelsesGuiden

Ønsker du at være up-to-date med de nyeste begivenheder og events fra Studievalg København, så se nærmere på facebook.com/StudievalgKBH

iStudy

iStudy

iStudy 2019/2020

iStudy hjælper dig med at gøre dit studieliv lettere. Det er korte kurser, som giver dig inspiration til at sige mere i timerne og lave bedre fremlæggelser. Det er også hjælp til, at du kan tackle udfordringer som stress, eksamensangst og manglende motivation, så det ikke spænder ben for din vej til personlig succes i hverdagen og på skolebænken.

Hvis du er klar til at udfordre dig selv, er der masser af mulighed for at bringe dig selv 3 skridt foran – nu og på længere sigt.  Undervisningen foregår på gymnasiet bortset fra stresshåndteringskurset, som holdes i Rejsestalden i Jægerspris. Når du deltager på iStudy-kurserne får du lovligt fravær, ligesom eventuelt fravær registreres.

Tjek tilbuddene – og vent ikke for længe med at booke din plads! Der er et begrænset antal pladser pr. kursus for at sikre, at du som elev får størst muligt udbytte. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Præsentation af iStudy

Kursusoversigt 2019-2020: 

’STUDIELIV UDEN STRESS – hold hjernen i mental topform ’ – max 16 deltagere

Fredag d. 28. februar fra kl. 08.00-18.00

NB! Afholdes i Rejsestalden i Jægerspris

’SIG MERE I TIMERNE’ – max 10 deltagere

Tirsdag d. 3. marts fra kl. 08.10-15.25 (afholdes på FG)

’EKSAMENSKURSUS’ – max 12 deltagere

Onsdag den 15. april kl. 08.10-15:25 (afholdes på FG)

–oOo–

Tilmelding foregår direkte til FG’s mailadresse på frsgym@frsgym.dk – eller ved at gå forbi kontoret og tilmelde dig personligt.

Har du spørgsmål til kurserne, er du meget velkommen til at kontakte underviser og ungecoach Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.

’’Studieliv uden stress’ – hold hjernen i mental topform’

Rastløshed, manglende overblik og rigtig mange ”skal, bør og burde”-tanker. Online 24/7. Overspringshandlinger. For lidt tid. For mange krav. For lidt søvn…

Alt dette gør din hjerne forpustet. Og en forpustet hjerne har begrænset adgang til kreativitet, indre ro og balance. Men det betyder også begyndende stress og en negativ tankespiral, som tærer på din indlæring, din selvtillid og dit gode humør.

Dette kursus er meget praktisk baseret og giver dig indblik i dit eget stressniveau. Udover at få en konkret forståelse af begrebet stress, herunder stresssymptomer og stressfaktorer, får du en række brugbare redskaber til at forebygge og tackle stress i din hverdag.

Kurset ledes af stresscoach Ulla Holtze i samarbejde med mindfulness-instruktør og psykomotorisk terapeut Henriette Tybjerg og foregår eksternt et hyggeligt sted i nærheden af Frederikssund.

Forbered dig på 1 lærerig dag i en mindful og hyggelig atmosfære med masser af stof til eftertanke. Dagen giver ’lovligt fravær’.

Der er plads til max 16 deltagere – og det er gratis at deltage

Fredag d. 28. februar fra kl. 8.00-18:00

NB! Afholdes i Rejsestalden i Jægerspris

Tilmelding foregår direkte til FG’s mailadresse på frsgym@frsgym.dk – eller ved at gå forbi kontoret og tilmelde dig personligt.

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte underviseren Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.

’Sig mere i timerne’

Vil du være bedre til at fremlægge og få mere gennemslagskraft, når du er på?

På dette korte kursus får du alle de gode fif til, hvordan du gør det til en sjovere oplevelse at stå foran andre og levere et budskab, der bliver husket. Det handler ikke kun om at sige noget, men i høj grad om at sige det på “den rigtige måde” og bruge dine personlige virkemidler optimalt.

Du lærer, hvordan du tackler nervøsitet og øger din gennemslagskraft, når du er på. Det handler om at være bevidst om dit fokus og bruge dine personlige virkemidler bedst muligt. Men også om at bruge krudt på den gode forberedelse, som er alfa omega.

Kurset er en kombination af teori og konkret træning med masser af feedback.

Der er plads til max 10 deltagere

Tirsdag d. 3. marts fra kl. 08.10-15.25

Tilmelding foregår direkte til FG’s mailadresse på frsgym@frsgym.dk – eller ved at gå forbi kontoret og tilmelde dig personligt.

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte underviseren Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.

’Eksamenskursus’

På dette kursus ser vi nærmere på, hvad eksamensangst er for en størrelse og mest af alt, hvad man kan gøre for at håndtere den og komme godt igennem eksamen. Det handler bl.a. om at have fokus det rette sted og lægge gode eksamensstrategier.

Kurset er en kombination af oplæg og små konkrete øvelser i nedenstående emner:

 • Frygt og copingstrategier
 • Mental styrketræning – tankernes betydning for resultatet
 • Målsætning og visualisering
 • Kom overspringshandlingerne til livs med gode motivationsstrategier
 • Læg en god læseplan og undgå stress
 • Få tjek på de personlige styrker og ressourcer i en eksamenssituation
 • Præsentationsteknik, herunder fremtoning og kropssprog
 • Håndtering af personlig feedback


Der er plads til max 12 deltagere

Onsdag den 15. april kl. 08:10-15.25

Tilmelding foregår direkte til FG’s mailadresse på frsgym@frsgym.dk – eller ved at gå forbi kontoret og tilmelde dig personligt.

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte underviseren Ulla Holtze på tlf. 2615 1809.