STX

STX – Almen studentereksamen

STX er en treårig gymnasial uddannelse. På STX-uddannelsen har du et bredt udvalg af fag – nogle er obligatoriske, mens andre er valgfag. STX er studieforberedende, så du kan bruge din STX-eksamen til at søge ind på en videregående uddannelse.

STX-uddannelsen består af et grundforløb på tre måneder, som er det samme for alle elever. Derefter begynder dit studieretningsforløb, som du selv vælger og følger resten af din gymnasietid.

Grundforløbet

På Frederikssund Gymnasium har vi ikke grundforløbsklasser. I stedet kommer du i en familiegruppe med 10 – 12 andre 1.g-elever. Din undervisning foregår sammen med din egen familiegruppe og én anden familiegruppe. Men du har de forskellige fag sammen med forskellige familiegrupper. På denne måde kommer du til at lære alle de andre 1.g’ere at kende i løbet af de første tre måneder.

Fokus i de første tre måneder er, at du lærer skolen at kende og kommer godt i gang med både det faglige og det sociale. Det er også i løbet af grundforløbet, at du bliver introduceret til FGs forskellige studieretninger, så du er godt klædt på til at vælge studieretning i oktober.                         

Efter grundforløbet begynder du i din studieretningsklasse. Det er den klasse du skal gå i resten af din gymnasietid.

 

Fagene i grundforløbet

I grundforløbet har alle elever de samme fag:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Tysk/Fransk
  • Spansk
  • NV – Naturvidenskabeligt grundforløb
  • AP – Almen Sprogforståelse

Grundforløbet varer tre måneder. Omkring den 1. november er der eksamen i NV og AP.

 

Screening

I løbet af grundforløbet vil alle 1.g-elever blive screenet i matematik og læsning. Screeningerne skal afklare dine styrker og udfordringer. Screeningsresultatet kan også hjælpe dig med at vælge studieretning.

Studieretninger

På Frederikssund Gymnasium kan du vælge mellem et bredt udvalg af studieretninger. Du kan altså fordybe dig i netop de fag, der interesserer dig mest inden for naturvidenskab, samfundsfag, sprog, musik eller kunst.

Et studieretningsforløb præges af 2-3 bærende fag på A- eller B-niveau som profilerer studieretningen. Derudover indeholder studieretningsforløbet obligatoriske fag og 1-2 valgfag.

Alle studieretninger har dansk og historie på A-niveau. Men hvad du laver i timerne, kommer an på din studieretning. Hvis du f.eks. vælger samfundsvidenskabelig retning, bærer dine dansk- og historietimer præg af den samfundsfaglige vinkel.

De fleste elever har et til to valgfag afhængigt af studieretningen. Valgfag behøver ikke at være nye fag, men kan være opgraderinger af fag til et højere niveau.

For at få en STX-eksamen skal du mindst have følgende antal fag:

4 fag på A-niveau – typisk 3 år

3 fag på B-niveau – typisk 2 år

7 fag på C-niveau – typisk 1 år

Lige meget hvilken studieretning du vælger, får du en almindelig 3-årig studentereksamen. Dit faglige fokus afhænger af din studieretning – vælg efter dine interesser og dine fremtidsdrømme.

Studieretningerne grupperer sig i fire hovedområder:

Du skal vælge studieretning i oktober og studieretningsklasserne starter i november. På Frederikssund Gymnasium gør vi alt hvad vi kan for, at så mange elever som muligt får opfyldt deres første prioritet.

Når du er startet i din studieretningsklasse, sørger dine lærere for både faglige og sociale aktiviteter, som kan ryste din nye klasse godt sammen.

2. fremmedsprog fra 1.g

Allerede før du begynder i gymnasiet, skal du vælge dit 2. fremmedsprog. Engelsk er obligatorisk og altså dit 1. fremmedsprog. Dit 2. fremmedsprogsfag tager udgangspunkt i, om du påbegynder et nyt fremmedsprog, eller om du fortsætter et, du allerede har haft. Begyndersprog er på A-niveau og dermed 3-årige, mens fortsættersprog er på B-niveau og dermed 2-årige.

Kunstnerisk fag i 1.g

Når du vælger gymnasium, skal du også vælge et kunstnerisk fag. På Frederikssund Gymnasium kan du vælge mellem musik, mediefag, drama og billedkunst.

Valgfag

I 2.g og 3.g skal du vælge valgfag.

Valgfag på B-niveau forudsætter, at du har afsluttet faget på C-niveau. Dette gælder dog ikke idræt B, som du kan have parallelt med idræt C. Valgfag på A-niveau forudsætter, at man har afsluttet faget på B-niveau.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle valgfag, der bliver udbudt hvert år.