Regler for tilbagebetaling

Når du har gennemført og bestået dine fag på HF-enkeltfag, har du mulighed for at få refunderet din deltagerbetaling hvis:

  • Du består den samlede pædagogpakke
  • Du er optaget på en EUX
  • Du har bestået prøve i erhvervsuddannelse for voksne som:
    • Social- og sundhedshjælper
    • Social- og sundhedsassistent
    • Pædagogisk assistentuddannelse
  • Har bestået og gennemført en 2-årig HF eller en enkelfagsrække svarende hertil.

Du finder her ansøgningsskemaet til tilbagebetaling.

Sørg for at vedlægge den nødvendige dokumentation når du ansøger om tilbagebetaling.

Hvis du har spørgsmål til noget af ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.