Trivselsstrategi på Campus

Fælles Campuspolitik omkring rusmidler og alkohol

Rusmiddelpolitik på Campus Frederikssund

På Campus Frederikssund er det vores klare opfattelse, at det er et fåtal af vores unge der jævnligt indtager rusmidler.

På Campus Frederikssund ønsker vi at skabe et miljø, hvor unge er trygge ved at opsøge hjælp, hvis behovet er der. Det er ligeledes vores mål at sikre et miljø, hvor de unge er trygge ved at give udtryk for eventuelle bekymringer for deres skolekammerater.

Det er vores fælles opgave på Campus at hjælpe alle unge, så de kan gennemføre den uddannelse de er gået i gang med. Vi hjælper de unge i samarbejde med de relevante myndigheder.

Forebyggende indsats


For børn og unge i folkeskolen og ungdomsskoleregi (Trekløverskolen og CampusU10), serveres der på intet tidspunkt alkohol. Det er ikke tilladt for disse unge at opsøge alkohol ved cafeer eller lignende på naboskolerne.

Ved fællesarrangementer skal reglerne for udskænkning af alkohol følge gældende lovgivning. (link til lovgivning)

På uddannelsesinstitutionerne lægges der vægt på at holde fester, hvor alkohol ikke er i centrum for festen. Vi vil arbejde for at skabe et miljø, hvor det at takke nej til alkohol er accepteret af alle.

På alle studieture er der regler for indtagelse af alkohol.

Vi vil skabe et miljø hvor de unge trygt kan henvende sig til relevante personer på skolerne, hvis de er bekymret for andre unges adfærd.

Vi ønsker at inddrage forældrene i den forebyggende indsats, og vil arbejde på at fremme forældrenes inddragelse. Forældre er altid velkomne til at kontakte os, hvis de er bekymret for deres egne eller andre unge.

Vi vil gennem løbende trivselsundersøgelser holde øje med de unges trivsel og løbende spørge til deres forhold til rusmidler.

Vejlederne på de enkelte institutioner på Campus tilbyder samtaler med rådgivning omkring de personlige og sociale problemer, som ofte ligger bag et stigende indtag af f.eks. hash og alkohol.

Kommende indsatsområder

Fokus på trivsel

På Campus Frederikssund vil vi arbejde for et øget fokus på trivsel. Vi vil trivselsvurdere de enkelte unge en gang om måneden. De lærere der er tættest knyttet til de unge vil lave denne vurdering:

  • Grønt kort: ingen trivsels bekymring
  • Gult kort: moderat trivsels bekymring og opfølgning igangsættes ved fortsat bekymring
  • Rødt kort: bekymrende trivsel og en handleplan iværksættes

Den løbende trivselsvurdering sendes til skolens vejledere/ledere, som tager affære på den enkelte unge med det samme, hvis der er bekymring. Alle lærere bliver klædt på til at kunne foretage den løbende vurdering.

Forældre har også en vigtig rolle


På Campus Frederikssund er vi meget bevidste om, at forældrene også spiller en vigtig rolle i forhold til de unges adfærd i forbindelse med rusmidler og trivsel i øvrigt.

Til introarrangementer for nye elever og deres forældre, vil vi arrangere oplæg som opfordrer til, at forældre tager del i det forbyggende arbejde.

Vi ønsker at skabe dialog mellem de unge og deres forældre – også selv om de unge betragter sig selv som voksne i forhold til brug af rusmidler.

Forældre og skole kan sammen gøre en stor forskel for den enkelte unge.

Forældrene har et medansvar for trivslen i klassen. Måden man omtaler klassens rum derhjemme, kan spille afgørende rolle for den unges trivsel og håndtering af konflikter i klassen.

Nøgleord for det kommende arbejde på Campus:

– Tidligt fokus på trivsel skal sikre større opmærksomhed på den enkelte, og større mulighed for at gennemføre et uddannelsesforløb.

– Dagligt forbrug af rusmidler og uddannelse hænger ikke sammen og bør derfor ikke forekomme.

– Forbrug af rusmidler og mistrivsel er forbundet med omverdenen og skal løses sammen med den.

– Forældre er vigtige – også når man er over 18 år.

– De unge skal kontakte os hvis de fornemmer problemer hos andre unge. De skal vide at:

– Vise omsorg er aldrig den forkerte beslutning.

– Man kan feste uden alkohol – og på campus er det en accepteret del af vores kultur.

– Hvis den unge kommer i problemer, skal vedkommende vide, at vi først og fremmest vil hjælpe.

– Klassens trivsel er en beskyttende faktor mod mistrivsel almen forstand.

Dagligt fokus


På Campus Frederikssund er det ikke tilladt at møde frem i påvirket tilstand.

Ved fester og cafeer afholdt på campus, er det ikke tilladt at møde synligt påvirket frem. Hvis man senere er synligt påvirket, bliver man bortvist fra festen/cafeen. I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at kontakte elevens forældre, så den enkelte kan blive afhentet.

Til cafeerne udskænkes ikke alkohol der er stærkere end 4,5 % og til festerne kun op til 15%

Baren lukker en halv time før festen slutter. Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer til festerne.

Fremtiden


På Campus Frederikssund mener vi således, at trivsel, gensidig respekt og konstruktiv dialog er vejen frem, så vi kan minimere brugen af rusmidler.

Vedtaget på Campusrådsmøde