Ungdomsorganisationer

Velkommen til ungdomsorganisationerne

Frederikssund Gymnasium vil meget gerne møde unge, samfundsengagerede mennesker fra ungdomsorganisationer, der har et væsentligt budskab at møde os og resten af samfundet med i deres frivillige arbejde. Det kan være lige fra humanitære, politiske til sportslige organisationer, der vil i dialog med vores elever. For at sikre et åbent, gensidigt og mangfoldigt møde med eleverne, er vores retningslinjer for ungdomsorganisationers aktiviteter på Frederikssund Gymnasium derfor klare og tydelige:

  1) Alle ungdomsorganisationer, der virker på demokratiske grundprincipper og følger demokratiske spilleregler, skal i god tid før ønsket ankomst sende Frederikssund Gymnasium en henvendelse, hvor dato, tid og formål med besøget beskrives. Dette sendes sammen med vedtægter for ungdomsorganisationen og en liste med navne, adresser og telefonnumre på de unge, som repræsenterer ungdomsorganisationen ved besøget.
  2) Afhængigt af besøgets formål og aktiviteter, anviser Frederikssund Gymnasium et sted eller lokale til ungdomsorganisationen, som så vidt muligt tager højde for ungdomsorganisationens egne ønsker og behov, og som samtidigt ikke må forstyrre undervisningen på Frederikssund Gymnasium under besøget.
  3) Det er Frederikssund Gymnasium der anviser steder, hvor materialer kan uddeles, stilles og/eller hænges op med udgangspunkt i ungdomsorganisationens egne ønsker og behov.
  4) En ungdomsorganisation skal have adgang til at mødes med alle eleverne. Det kan være i et frikvarter, ved at være til stede over længere tid eller ved anden indgået aftale med Frederikssund Gymnasiums daglige ledelse.
  5) Dialogen med Frederikssund Gymnasiums elever skal ske i en konstruktiv og gensidig, respektfuld tone, hvor hverken kønsdiskriminerende, racistiske eller anti-demokratiske budskaber må finde sted.
  6) Det er altid Frederikssund Gymnasiums ledelse, der ved uløselige tvister i forbindelse med en ungdomsorganisations besøg, som kan afgøre, om besøget skal afbrydes.
  7) Ordensreglerne skal altid følges på Frederikssund Gymnasium, og det er ungdomsorganisationen selv, der sørger for at gøre klar og rydde rimeligt op efter besøget.
  8) I forbindelse med valg kan der indgås særlige aftaler mellem ungdomsorganisationen og Frederikssund Gymnasiums daglige ledelse med udgangspunkt i den relativt korte tid, som er under en valgkamp, og et valgs særlige betydning for vores demokrati og demokratiske selvforståelse.

Er du en del af en ungdomsorganisation og gerne vil besøge os på Frederikssund Gymnasium, så kontakt os på tlf. 4731 3011 eller send os en mail på frsgym@frsgym.dk