Værdier

Frederikssund Gymnasiums værdier i 2025-strategien

Bæredygtige fællesskaber handler om, at vi sammen skaber bæredygtige og samfundsparate unge mennesker. Vi arbejder med mange forskellige størrelser og typer fællesskaber: Fra det lille hold til en klasse, en årgang, en studieretning og til det store fællesskab på skolen og andre i verden omkring os. I klasserummet har vi fokus på anerkendende klasserumskultur. Samtidig har hele skolen på tværs af klasser fokus på at skolekulturen er rummelig og inkluderende.

Faglig fordybelse handler om at skabe reflekterede og kritiske elever, som har lyst til videregående uddannelse. Det sker med høj faglighed gennem et stærkt lærersamarbejde, med velfungerende gruppearbejder og gode lærer-elevrelationer.

Nysgerrighed er nødvendigt som drivkraft for mere viden. Vi er nysgerrige på verden – både det lokale og det globale. Vores nysgerrighed giver os modet til at prøve noget nyt og eksperimentere med fagligheden.