Vision, mission og strategi

Mission, vision og strategi

Mission

Frederikssund Gymnasium er lokalområdets bedste gymnasiale uddannelsestilbud, hvor faglighed, dannelse og nærvær er de bærende elementer.

Vision

Faglighed:

FG er en skole, der gennem faglig udfordring sikrer eleverne adgang til videregående uddannelser.

Dannelse:

FG er en demokratisk skole, hvor elever og personale deltager aktivt i udviklingen af traditioner og fællesskaber.

Nærvær:

FG er en skole med stærke elevrelationer og tætte relationer til lokalsamfundet.

Strategi

Strategiske indsatser og fokusområder skal sikre visions- og missionsopfyldelse, og skal tage udgangspunkt i følgende områder inden for de tre overordnede værdier; faglighed, dannelse og nærvær.

Faglighed:

 • Faglig bredde og faglig dybde
 • Faglig støtte og faglig udfordring
 • Studieforberedelse
 • Karrierelæring
 • Brobygning fra grundskole til videre uddannelse
 • Bæredygtighed – FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Pædagogisk og didaktisk udvikling – faglig kvalitet

Dannelse:

 • Globalisering, Innovation, Karrierelæring, Digital dannelse
 • Frivillighed
 • Demokrati – medborgerskab – civilsamfund
 • Bæredygtighed – FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Nærvær:

 • Relationer:
  • Lærer-elev-relationer, elev-elev-relationer, elevers relationer til lokale aktører.
 • Fagligt nærvær gennem fagligt samarbejde
 • Pædagogisk og didaktisk udvikling – faglig kvalitet
 • Lokal forankring:
  • Campussamarbejde
  • Lokale virksomheder
  • Lokale skoler

Vedtaget i bestyrelsen, maj 2019