Elevtrivselsundersøgelse

Trivselsmålingen er en central undersøgelse fra Undervisningsministeriet og skal bidrage til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel.

Undersøgelsen foretages i november/december hvert skoleår, og data herfra skal indberettes til Styrelsen for It og Læring (STIL).

Trivselsmålingen diskuteres i elevrådet, med lærerne og i bestyrelsen, når den fremadrettede indsats skal planlægges. De landsdækkende data fra elevtrivselsmålingerne vil være tilgængelige i Undervisningsministeriets Datavarehus.

Hvert år i november måler vi elevernes trivsel gennem en anonymt ETU (elevtrivselsundersøgelse).

Resultaterne gennemgås af lærere, ledelse, elevrådet og med klasserne. På baggrund af resultaterne laver vi evt. handleplaner og indsatsområder fremadrettet.

FG’s elevtrivselsundersøgelse 2021: Elevtrivselsundersøgelse 21
FG’s elevtrivselsundersøgelse 2020: elevtrivselsundersøgelse (pdf)
FG’s elevtrivselsundersøgelse 2019: elevtrivselsundersøgelse (pdf)
FG’s elevtrivselsundersøgelse 2018: elevtrivselsundersøgelse (pdf)
FG’s elevtrivselsundersøgelse 2017: elevtrivselsundersøgelse (pdf)
FG’s elevtrivselsundersøgelse 2016: elevtrivselsundersøgelse (pdf)