Brobygning, introkurser og rekruttering

Projektet Brobygning, introkurser og rekruttering arbejder med at udbrede kendskabet til Frederikssund Gymnasium til alle unge i Frederikssund kommune og opland.

Vi synes FG er en fantastisk ungdomsuddannelse. Vi vil gerne have at så mange unge som muligt kender til vores skole og alle de mange muligheder vi har at tilbyde.

Vi arbejder med at udvikle vores tilbud til grundskoleelever og andre unge, der overvejer at tage en ungdomsuddannelse hos os. Vi har lagt vores introkurser, brobygningsforløb, UU-aftener og informationsaftener under luppen.

I dette og det kommende skoleår arbejder vi på at styrke overgangen fra grundskolen til gymnasiet. Det gør vi blandt andet med:

  • ”Døren til HF” – et mindre temaforløb på HF, der henvender sig til grundskoleelever, der vil prøve om HF er det rigtige for dem
  • ”360 grader rundt om faget” – her får uddannelsessøgende mulighed for at afprøve en problembaseret case i skolens MakerVærk
  • ”Fjordens økologi” er et projekt, hvor FG-elever og grundskoleelever i faget biologi laver praktiske undersøgelser af dyr og planter i fællesskab
  • ”FG-takeover”, hvor FG-elever planlægger og formidler mindre undervisningsforløb til brobygningselever.

I projektgruppen arbejder vi tæt sammen med FGs elev-ambassadører og andre elever på skolen, så vi får elev-til-elevperspektivet med.

Året rundt har vi fokus på at tilbyde et bredt udvalg af arrangementer, der er med til at sikre, at unge får kendskab til skolens ånd og muligheden for at vælge FG som en del af deres fremtidige uddannelsesvalg.