I en klasse for sig

(i)en klasse for sig

– Endelig er det blevet tid til at give unge med ADHD, ADD, ASF og lignende vanskeligheder nye muligheder for at få ungdomsuddannelse

Meget er prøvet, men lidt er lykkedes. Sådan ser det ud, hvis vi retter blikket mod ungdomsuddannelser målrettet mennesker med ADHD, ADD, ASF og lignende vanskeligheder. Der er flere tiltag målrettet ASF, end der er udviklet og afprøvet til mennesker med ADHD, men på ingen måde er der eksisterende løsninger, der kan dække det aktuelle behov. Og det får enorme konsekvenser.

“Det har jo store konsekvenser for de unge allerede i dag. Jeg bliver tung om hjertet, når jeg ser, at kun 37% af de unge med ADHD rent faktisk fik et stykke eksamenspapir med fra folkeskolen sidste år og at når de så er 25 år gamle, så står hele 60% af de unge med ADHD og ASF uden ungdomsuddannelse. Det er helt uacceptabelt”, udtaler Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen.

Den A.P. Møllerske Støttefond har netop bevilliget penge til “(i)en klasse for sig” – et projekt, der vil udvikle, afprøve og udbrede en ny uddannelsesmodel, der skal få flere unge med ADHD, ADD, autismespektrumforstyrelse (ASF) og lignende vanskeligheder til at lykkes med en ungdomsuddannelse.

“Jeg kan slet ikke beskrive det med ord, men denne bevilling giver en boblende fornemmelse og optimisme. Tænk, at vi endelig får mulighed for rent faktisk at gøre noget for de unge og udvikle metoder, der kan gavne dem og deres fremtid. For de unge kan lykkes med det, de ønsker, hvis de får de rette rammer. Det var ret nervepirrende at åbne brevet fra Den A. P. Møllerske Støttefond og jeg er glad for at ikke alt for mange hørte mit kejtede jubelskrig. Svært at lade være, når noget, vi kæmper så hårdt for, pludselig bliver til virkelighed”, siger direktør i ADHD-foreningen Camilla Louise Lydiksen med stor begejstring.

Sammen med Frederikssund Gymnasium vil ADHD-foreningen udvikle fremtidens 2-årige HF-model. Her vil eleverne gennemføre det, der kaldes et mestringsforløb – et forløb, der giver god viden om og forståelse for egne udfordringer og samtidig vil de unge blive uddannet i strategier og metoder, der kan hjælpe dem til at fuldføre. Sideløbende tilpasses rammer og strukturer for undervisningen, og underviserne opkvalificeres til at imødekomme målgruppen i forhold til udvalgte og afprøvede faglige, pædagogiske, arkitektoniske og organisatoriske principper.

“Nu får vi chancen for at løfte en gruppe unge i vores del af Nordsjælland, som vi ved ellers ikke vil få en ungdomsuddannelse og vi glæder os helt vildt til samarbejdet med ADHD-foreningen. Det at have eksperter knyttet så tæt på skoleudvikling bliver helt unikt. Det gælder også om at skabe en økonomisk bæredygtig model, som sikrer unge med udfordringer solide uddannelsesmuligheder i fremtiden” udtaler rektor for Frederikssund Gymnasium Agnethe Dybro Pedersen.

Den 2-årige HF-model vil blive udviklet og afprøvet indenfor rammerne af den eksisterende finansieringsmodel. Målet er at skabe en bæredygtig metode og økonomisk rentabel uddannelsesmodel, der kan anvendes af andre lignende institutioner i landet. Metode og viden vil efterfølgende formidles bredt og gøres frit tilgængelig.

 

Kontakt:

Rektor for Frederikssund Gymnasium Agnethe Dybro Pedersen, 93632008/tlf

Direktør i ADHD-foreningen, Camilla Louise Lydiksen, 28191918/tlf